Nieuwe AWW-wet: syndici niet langer onderworpen

Nieuwe AWW-wet: syndici niet langer onderworpen

woensdag 11 oktober 2017

In het Belgisch Staatsblad van 6 oktober ll. verscheen de nieuwe antiwitwaswet (Wet van 18 september 2017). Zoals eind augustus aangekondigd in BIV-mail 212 zijn syndici niet langer onderworpen aan de antiwitwasverplichtingen. Deze wet zal op 16 oktober in werking treden.

Vastgoedmakelaar-bemiddelaars vallen sinds 1998 onder toepassing van de AWW-wet; de syndici werden in 2004 toegevoegd als meldingsplichtigen. Een syndicus is echter een mandataris binnen de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) en beheert uitsluitend de gemeenschappelijke delen ervan. Hij staat in voor administratief, financieel en technisch beheer. Er is geen sprake van bemiddeling. Voor het BIV is het altijd onduidelijk geweest hoe een syndicus met witwaspraktijken te maken kon krijgen en waarom het toepassingsgebied naar hen uitgebreid werd. Door de nieuwe wet vallen syndici dus buiten het toepassingsgebied van de antiwitwaswet en moeten ze o.a. geen jaarverslag meer toesturen naar de FOD Economie.

De nieuwe AWW-wet kent diverse aanpassingen. Eén daarvan is de uitbreiding van de bewaartermijn van de persoonsgegevens van 5 naar 10 jaar. Deze verhoging van de bewaartermijn wordt wel stapsgewijs ingevoerd (zeven jaar in 2017, en respectievelijk acht en negen jaar in 2018 en 2019). De tool AntiWitwas en de documenten op de BIV-website (handboek) worden dan ook geactualiseerd, rekening houdende met deze nieuwe AWW-wet.

Om je antiwitwasverplichtingen te vervullen, kan je gebruikmaken van de tool AntiWitwas, die je begeleidt en adviseert bij het voldoen aan je antiwitwasplicht.