Leen nooit je BIV-nummer uit
© BIV

Leen nooit je BIV-nummer uit

woensdag 12 september 2018

Het aantal nieuwe binnengekomen dossiers op de dienst Opsporing in het eerste semester van dit jaar is licht gedaald ten aanzien van dezelfde periode in 2017. We openden in de eerste jaarhelft van dit jaar 236 dossiers (tegenover 252 dossiers in het eerste semester van 2017). Het aantal dossiers daarentegen rond een mogelijke samenwerking met niet-erkenden steeg wel.

We merken dat het aantal dossiers waar er geen enkele BIV-erkende actief was, daalde van 120 in 2017 naar 85 dit jaar. Het aantal dossiers waarbij er een mogelijke samenwerking was met een niet-erkende daarentegen, steeg van 132 in de eerste zes maanden van vorig jaar naar 151 in dezelfde periode dit jaar. Deze praktijk wordt wel minder vaak waargenomen in de Nederlandstalige dossiers dan in de Franstalige (49 NL dossiers tegenover 83 FR dossiers in het eerste semester van 2017). Dezelfde trend doet zich ook dit jaar voor (55 NL dossiers tegenover 96 FR dossiers in het eerste semester van dit jaar). De verhouding bedraagt ongeveer 35/65.

We herinneren eraan dat zowel de uitoefening van het beroep als zelfstandige zonder BIV-erkenning illegaal is, en dat een vastgoedmakelaar die samenwerkt met een niet-erkende waaraan hij zijn naam en BIV-nummer uitleent een zware tuchtsanctie riskeert alsook gerechtelijk vervolgd kan worden. Wanneer je een voorstel tot samenwerking zou krijgen, controleer dan steeds of deze persoon BIV-erkend is.