Kwaliteitslabel voor private huurwoningen in Kuurne en Harelbeke

Kwaliteitslabel voor private huurwoningen in Kuurne en Harelbeke

woensdag 28 juni 2017

De gemeenten Kuurne en Harelbeke gaan verhuurders die een kwalitatieve woning verhuren belonen door deze woningen te voorzien van een kwaliteitslabel. Dat label moet ook huurders helpen in hun zoektocht naar een kwalitatieve en energiezuinige private huurwoning. De huurwoningen met het kwaliteitslabel beschikken over een conformiteitsattest met maximaal 5 punten en zijn dus veilig en gezond. Daarnaast zijn ze ook energiezuinig, gezien ze beschikken over dakisolatie, dubbele beglazing en kwalitatieve verwarming. Ook wanneer de woning beschikt over een EPC-attest met een waarde van maximum 200kWh/m²jaar voor appartementen of 300kWh/m²jaar voor woningen, kan een kwaliteitslabel worden uitgereikt.

De gemeenten zorgen voor gratis communicatiemateriaal zodat eigenaars waarvan de woning een kwaliteitslabel krijgt, dit label bij verhuring kunnen afficheren. Bovendien kunnen deze woningen gepubliceerd worden op de website van de gemeente, zodat huurders vlot kunnen nagaan of een woning over een kwaliteitslabel beschikt. De lokale immosector werd betrokken in de opmaak van het kwaliteitslabel en werd bereid gevonden om het label mee te promoten. De verhuurder vult de aanvraag in en kan vervolgens zelf, of via de makelaar, het label gratis gaan aanvragen op het woonloket van hun gemeente: via de gemeentelijke website van Harelbeke of Kuurne of via woonloket@sociaalhuiskuurne.be (Kuurne) of info@woonwijs.be (Harelbeke).