Kandidaturen voor een BIV-mandaat: nog tot 9 november!

Kandidaturen voor een BIV-mandaat: nog tot 9 november!

woensdag 26 oktober 2016

Tot uiterlijk 9 november kan je je als vastgoedmakelaar kandidaat stellen voor de BIV-verkiezingen. Voor velen onder ons zijn het de eerste verkiezingen, anderen hebben al enkele campagnes meegemaakt. We overlopen nog eens heel kort aan welke voorwaarden je moet voldoen om je kandidatuur in te kunnen dienen, en hoe die kandidatuur eruit moet zien.

 

Voorwaarden om je kandidaat te stellen voor een BIV-mandaat:

  • Tenminste drie jaar ingeschreven zijn op het Tableau van titularissen
  • Geen tuchtstraf hebben opgelopen (tenzij deze door eerherstel werd ongedaan gemaakt)
  • Steun genieten van 6 of meer stemgerechttigde titularissen
  • Tijdig een volledig in orde zijnde kandidatuur overmaken

De vormvereisten voor je kandidatuur:

  • Aangetekend verstuurd aan de BIV-voorzitter of afgegeven tegen ontvangstbewijs (indien je je kandidatuur niet persoonlijk komt afgeven, moet de afgever een gelegaliseerde volmacht hebben)
  • Met duidelijke vermelding voor welk orgaan je jezelf kandidaat stelt (Nationale Raad, Uitvoerende Kamer of Kamer van Beroep)
  • Met vermelding van je naam, voornaam/-namen en woonplaats
  • Met je eigen handtekening en de handtekeningen van de 6 of meer titularissen die je kandidatuur steunen