Kader voor asbestinventaris
© Shutterstock

Kader voor asbestinventaris

woensdag 5 september 2018

In een voorontwerp van wijzigingsdecreet streeft de Vlaamse Regering naar een versnelde afbouw van asbesthoudende materialen. Een eerste mijlpaal is gericht op 2034 voor de afbouw van de meest risicovolle materialen (voor publieke organisaties). Vlaanderen zou asbestveilig moeten zijn tegen eindmijlpaal 2040.

In eerste instantie wordt een kader gecreëerd voor de opmaak van een asbestinventaris. Vandaag bestaat er geen inventaris, noch een centrale databank van gebouwen en locaties waar asbest voorkomt. De inventaris zal ter plekke worden opgesteld door een asbestdeskundige (die gecertificeerd moet zijn). Hij spreekt zich uit over de asbesthoudende materialen en de manier waarop die moeten worden verwijderd. De veldgegevens uit de inventaris zullen in een databank terechtkomen, die beheerd wordt door OVAM, die asbestinventarisattesten kan afleveren.

De verplichting tot inventarisatie komt er tegen 1 januari 2032 voor alle eigenaars van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar. Dit is elke constructie die mensen binnen kunnen betreden met bouwjaar 2000 of ouder. Als de toegankelijke constructie met risicobouwjaar onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom valt, wordt zowel voor de gemeenschappelijke delen als voor elk privédeel een afzonderlijk asbestinventarisattest uitgereikt. Artikel 8 in het ontwerpdecreet verbiedt de opstelling van zonnepanelen, overzetdaken of reclamepanelen aan of over een asbesthoudende dak- en gevelbekleding.

De eigenaar zal verplicht zijn de inhoud van het asbestinventarisattest mee te delen aan de kandidaat-koper bij het sluiten van een onderhandse akte voor de overdracht van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar. Over dit voorontwerp wordt advies ingewonnen van de Minaraad en de SERV.