Hervorming Wet op Mede-eigendom vandaag in plenaire gestemd
© BIV

Hervorming Wet op Mede-eigendom vandaag in plenaire gestemd

donderdag 7 juni 2018

Vandaag 7 juni wordt in de plenaire vergadering gestemd over de hervorming van de Wet op de Mede-eigendom. Eind mei werden tijdens de bespreking in de kamercommissie Justitie nog enkele amendementen toegevoegd waaronder ook het statuut van bevoorrecht schuldeiser die zou toekomen aan de Vereniging van Mede-eigenaars. De werkgroep, die de beleidsaanbevelingen mee uittekende, en waar het BIV deel van uitmaakte, heeft lang gehamerd op dit belangrijke punt.

Recent werd deze eis toegevoegd als amendement. Het komt dan ook geregeld voor dat in een VME de correct betalende mede-eigenaars moeten opdraaien voor de kosten en lasten van een andere, wanbetalende mede-eigenaar. Dankzij het amendement zou de VME een voorrecht genieten op de kavel van de verzuimende mede-eigenaar voor de aan de VME verschuldigde sommen (beperkt tot de bijdragen van twee boekjaren).

Daarnaast zou de inwerkingtreding van de wet voorzien zijn op 1 januari 2019. We houden jullie verder op de hoogte.