Er komt een sloop- en heropbouwpremie
© Shutterstock

Er komt een sloop- en heropbouwpremie

woensdag 6 februari 2019

In het kader van het Renovatiepact moeten alle gebouwen tegen 2050 even energiezuinig gemaakt worden als de energetische nieuwbouw van vandaag. Om sloop en vervanging door een energieperformante nieuwbouw aan te moedigen, voert de Vlaamse Regering een sloop- en heropbouwpremie in. Ze wijzigt daarvoor, na advies van de Raad van State, haar Energiebesluit. De premie die 7.500 euro zal bedragen voor elk bouwproject dat voldoet aan de voorwaarden komt er op 1 maart.

De federale overheid voorziet een verlaagd BTW-tarief van 6% (in plaats van 21%) bij afbraak en wederopbouw van woningen gelegen in 13 Vlaamse steden. De andere Vlaamse steden en gemeenten komen hiervoor niet in aanmerking. BTW is een federale bevoegdheid. Voormalig energieminister Bart Tommelein drong in het verleden aan om deze fiscale stimulans uit te breiden naar het ganse grondgebied, maar de strikte Europese regelgeving hieromtrent liet dat niet toe. De Vlaamse Regering voorziet nu zelf een compenserende tegemoetkoming.

Om voor de sloop- en heropbouwpremie van 7.500 euro in aanmerking te komen moet cumulatief voldaan zijn aan enkele voorwaarden. Zo moet de aanvraag voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor het bouwproject zowel het aspect afbraak als heropbouw van een woning of appartementsgebouw bevatten en moet de aanvraag zijn ingediend bij de vergunningverlenende overheid in de periode van 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019. De premie kan verlaagd worden als op bepaalde data blijkt dat het totaal van de aangemelde premies meer dan een vooraf bepaald percentage van het in de begroting beschikbaar gestelde budget voor de premie bedragen. Er wordt 15 miljoen euro voorzien.

Om de premie aan te vragen, moet de aanvrager zich uiterlijk binnen één maand na het indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning aanmelden via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA). De premie wordt door het VEA uitbetaald binnen de drie maanden nadat door de aanvrager het bewijs van de uitgevoerde sloopwerken is voorgelegd. De minister kan in dit kader nadere regels bepalen met betrekking tot de bewijsstukken die worden aanvaard.