E-learning: nieuwe cursussen omtrent registratierechten in Brussel en Wallonië

E-learning: nieuwe cursussen omtrent registratierechten in Brussel en Wallonië

woensdag 15 maart 2017

“Jan koopt een appartement in Brussel van 180.000,00 €. Het is zijn eerste aankoop en hij vestigt zijn hoofdverblijfplaats in het appartement. Zal hij 18.000,00 €, 9.000,00 €, 625,00 € of 13.125,00 € aan registratierechten moeten betalen"? Dit is één van de vragen waarvoor je terecht kan op www.ebiv.be om je kennis inzake registratierecht verder te testen.

 Het BIV heeft in haar nieuwe online cursussen op de reglementering rond registratierechten in het Brussels en in het Waals Gewest gefocust. De vormingen laten toe om nog vollediger en concreter in te gaan op termijnen, tarieven, de teruggave van registratierechten, de gevolgen wanneer een verkoop zich niet voltrekt enz. Het BIV heeft een serie vragen voorbereid die zullen helpen om de toepassing van de wetgeving beter te begrijpen. Handig wanneer je moet bemiddelen bij een verkoop in Brussel of over de taalgrens. 

Ter herinnering, de e-learningmodules zijn verplicht voor stagiairs maar tellen ook mee voor de te behalen vormingsuren waaraan titularissen moeten voldoen.

Het juiste antwoord is hier 625,00 €. In het Brussels Gewest geldt er onder bepaalde voorwaarden een vermindering van de belastbare grondslag (abattement) van 175.000 euro. Zodoende wordt er nog 12,5% registratierecht gehoffen op 5.000,00 €, wat neerkomt op nog 625,00 € te betalen registratierecht.