Dit jaar voorlopig minder stagiairs opgenomen op Tableau van titularissen

Dit jaar voorlopig minder stagiairs opgenomen op Tableau van titularissen

woensdag 20 september 2017

De eerste 6 maanden van dit jaar zijn er 95 stagiairs opgenomen op het Tableau van titularissen tegenover 120 in het eerste semester van 2016. Nog opvallender: op 1 september van dit jaar tellen we 125 opnames, tegenover 250 in heel 2016. Er kunnen hier verschillende zaken voor aan de basis leggen. Wat wel opvalt is dat er tot 1 september 2017 27 stagiairs niet slaagden op de mondelinge bekwaamheidstest na 2 pogingen of na een onvoldoende hierop op het einde van hun statuut kwamen, terwijl er dit in dezelfde periode in 2016 slecht 18 waren.

We willen stagiairs er via deze mail nogmaals aan herinneren om tijdig in te schrijven voor de praktische  bekwaamheidstest. Zowel het schriftelijke als het mondelinge deel moet uiterlijk binnen de drie jaar nadat je als stagiair bent ingeschreven worden afgelegd (zoniet word je ambtshalve weggelaten)! Schrijf je dus meteen in van zodra je stage is afgelopen en absoluut ten laatste 3 maand voor je datum “einde statuut”. Aan al diegenen die binnenkort hun bekwaamheidstest moeten afleggen, willen we alvast veel succes wensen!