Denis Ducarme (MR) wordt onze nieuwe voogdijminister

Denis Ducarme (MR) wordt onze nieuwe voogdijminister

woensdag 26 juli 2017

Ten gevolge van de nieuwe regeringssamenstelling in Wallonië en de benoeming van de heer Willy Borsus (MR) als minister-president van de Waalse Regering, krijgt het BIV een nieuwe voogijdminister.

Denis Ducarme (MR) erft de ministerportefeuille van Willy Borsus en wordt bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met het beleid inzake het spoorwegsysteem en met de regulering van het spoor- en luchtverkeer. Hij wordt dus onze nieuwe voogdijminister.

Het BIV feliciteert de heer Ducarme met zijn nieuwe aanstelling en wil hem succes wensen in het uitvoeren van zijn taken. Daarnaast wil ze ook Willy Borsus bedanken voor de vruchtbare samenwerking de afgelopen jaren. Het Bureau van het BIV hoopt dat ze de goede relatie ook kan verderzetten met de nieuwe minister om zo het vastgoedberoep verder te professionaliseren.