Controles Economische Inspectie aan de gang

Controles Economische Inspectie aan de gang

woensdag 20 februari 2019

Enkele leden lieten ons weten dat er controles van de Economische Inspectie aan de gang zijn in het kader van de anti-witwaswetgeving. Er worden steekproefgewijs een aantal vastgoedkantoren geselecteerd ter controle. De inspecteurs informeren de vastgoedmakelaar vooraf.

Weet dat de bevoegdheden van de Economische Inspectie heel ruim zijn. Het KB van 30 juli 2013 (Reglement ter uitvoering van de antiwitwaswet) preciseert in art. 30§2  het volgende: “Elke vastgoedmakelaar is verplicht om aan de FOD Economie, of aan één van haar daartoe aangestelde ambtenaren, alle informatie mede te delen, die zij nuttig achten voor de vervulling van haar controleopdrachten overeenkomstig § 1, en dit binnen de door hen bepaalde termijn.”

Meer informatie over de controles van de Economische Inspectie vind je terug in de themabundel op onze site.