Constructief overleg met kabinet Peeters

Constructief overleg met kabinet Peeters

woensdag 1 maart 2017

Het BIV heeft vandaag 1 maart rond de tafel gezeten met het kabinet van Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) om duiding te vragen bij de cijfers en de exacte vaststellingen die de Economische Inspectie ons eind januari signaleerde. Het Instituut maakte nogmaals duidelijk dat ze betreurde dat het kabinet Peeters de vaststellingen voorafgaandelijk aan het door ons gevraagde overleg in de pers naar buiten bracht. Daarna kwam een constructief gesprek op gang, waarbij besloten werd om in de nabije toekomst nauwer te gaan samenwerken. Ook de FOD Economie deelt de overtuiging om gezamenlijk een efficiënte samenwerking na te streven.

Intussen weten we dat de 322 ondernemingen gecontroleerd werden op zes punten: in hoeverre de bemiddelingsopdracht conform was aan het KB Bemiddelingsopdrachten, of de makelaars BIV-erkend waren, of ze een juiste inschrijving hadden bij de KBO (NACEBEL-codes), of de verplichte vermeldingen aanwezig waren op de website, of de prijs correct aangeduid stond en of de anti-witwaswetgeving werd nageleefd. We herhalen nog eens dat op onze site een specifieke themabundel Economische Inspectie voorzien is waarbij de verschillende items worden behandeld waarvoor de Inspectie bevoegd is. Je kan eveneens de vele modelcontracten vinden die we ter beschikking hebben, te downloaden via het onderdeel "Documenten, modellen en formulieren".