Brusselse indicatieve standaardmodellen voor huurovereenkomsten

Brusselse indicatieve standaardmodellen voor huurovereenkomsten

maandag 6 augustus 2018
 
In een Besluit van de Brusselse Regering van 12 juli 2018 werden standaardmodellen voor huurovereenkomsten gepubliceerd met een indicatieve waarde. Het omvat niet enkel de clausules uit de Brusselse Huisvestingscode maar ook andere bepalingen die in de praktijk welgekend zijn.
 

Het gaat om deze zes types van huurovereenkomsten:

Huurovereenkomst van hoofdverblijf, huurovereenkomst naar gemeen recht, huurovereenkomst voor medehuurders (hoofdverblijf), huurovereenkomst voor medehuurders (gemeen recht), huurovereenkomst student (hoofdverblijf) en huurovereenkomst student (gemeen recht).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen clausules die door een wettekst worden geregeld en indicatieve clausules, die naar eigen verdere invulling mogen worden gebruikt. Deze laatsten worden in de tekst in grijstinten weergegeven. De huurovereenkomsten werden opgesteld na advies van het Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat, de Adviesraad voor Huisvesting en de Huurdersbond. Er kwam geen advies van de Raad van State binnen de voorziene termijn.