Brusselse controlecommissie adviseert bij klachten over bodemexperts

Brusselse controlecommissie adviseert bij klachten over bodemexperts

woensdag 5 april 2017

Die nieuw opgerichte commissie, samengesteld uit ambtenaren van Leefmilieu Brussel en vertegenwoordigers van de betrokken sectoren, wil de kwaliteit van de diensten van de bodemverontreinigingsdeskundigen en bodemsaneringsaannemers verbeteren.

Voortaan kan elke houder van verplichtingen inzake bodemwetgeving in het Brussels Gewest die een beroep heeft gedaan op een bodemverontreinigingsdeskundige of een bodemsaneerder, en die ontevreden is over hun dienstverlening, een klachtenformulier aan Leefmilieu Brussel bezorgen, die de klacht vervolgens aan de commissie zal voorleggen ter advies. Dit advies is niet-bindend.

Opgelet! Het moet gaan om klachten betreffende de verplichtingen en technische procedures. Het mag bijvoorbeeld niet gaan om klachten over het portretrecht, commerciële klachten gelinkt aan de niet-betaling van facturen of andere commerciële geschillen.

De klachtenformulieren zijn beschikbaar op de site van Leefmilieu Brussel.

De dienst bodemfacilitator staat ter beschikking om vragen per mail (soilfacilitator@environnement.brussels) of per telefoon (02/775 75 75) te beantwoorden.