BIV- formulieren en modellen GDPR-conform
© Shutterstock

BIV- formulieren en modellen GDPR-conform

woensdag 30 mei 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation is sinds 25 mei van kracht. In BIV-NEWS 2018/1 vind je hierover een uitgebreid artikel terug. Het BIV voegde onderaan al haar formulieren (aanvraag stagemeesterschap, aanvraag tot inschrijving lijst stagiairs …) een clausule toe om conform te zijn met deze verordening. Zo maakten we duidelijk dat we je gegevens verzamelen in het kader van onze wettelijke opdracht. Uiteraard heb je het recht om inzage in je gegevens te krijgen, deze aan te passen of voor de niet-wettelijk verplichte gegevens een verwijdering te vragen.

In onze modeldocumenten (verkoop- en verhuuropdrachten) voegden we een artikel 10 toe, dat duidelijk maakt dat je als vastgoedmakelaar persoonsgegevens verwerkt in het kader van een contractuele overeenkomst. Dit artikel vermeldt verder ook de bewaartermijn, het recht op inzage en aanpassing van de opdrachtgever… Ook de stageovereenkomst (artikel 9) en de overeenkomst syndicus werden aangepast (artikel 8). Kijk altijd even na of je met een correcte versie werkt.

In onze privacy policy op onze website vind je terug welke persoonlijke gegevens we van je verwerken, in welk kader, voor welke termijn, wat je rechten zijn en hoe je die kan uitoefenen, op welke manier je gegevens beveiligd worden etc.