Binnenkort ook verzekering gewaarborgd wonen voor huurders?

Binnenkort ook verzekering gewaarborgd wonen voor huurders?

woensdag 22 november 2017

Begin november werd een conceptnota voor nieuwe regelgeving ingediend in het Vlaams Parlement door o.a. Jelle Engelbosch (N-VA) en Katrien Partyka (CD&V). De nota kaart aan dat eigenaars met een hypothecaire lening over een verzekering gewaarborgd kunnen beschikken, daar waar die mogelijkheid voor huurders niet bestaat voor de aflossing van hun huur. Ook zij kunnen geconfronteerd worden met onvrijwillig inkomensverlies. De indieners van de conceptnota beogen een gelijkschakeling tussen koopmarkt en huurmarkt want waar inkomenszekerheid belangrijk is voor een financiële instelling, is die inkomenszekerheid evenzeer belangrijk voor de verhuurder.

De concrete regeling van de huidige verzekering houdt in dat kopers van een woning die bij het sluiten van een hypothecaire lening ook een verzekering gewaarborgd wonen afsluiten, gedurende een bepaalde periode een tegemoetkoming ontvangen wanneer ze getroffen worden door een verzekerd risico als onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De verzekering loopt over tien jaar. Wie in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van zijn lening. Die bedraagt maximaal 600 euro per maand. De Vlaamse overheid geeft op haar site meer details.

Het is wel twijfelachtig of het concept meteen toegepast zal kunnen worden op de huurmarkt. Uit analyse blijkt dat ongeveer de helft van de eigenaars meer dan twintig jaar in dezelfde woning blijft wonen. Op de private huurmarkt is dat slechts 8%. Omgekeerd, verhuist nog geen 20% van de eigenaars gedurende de eerste vijf jaar, terwijl dat bij de private huurders 63% is. Ter info: in een conceptnota worden suggesties aangeleverd om de  bestaande regelgeving te verbeteren. Er wordt niet over gestemd. Ze wordt besproken in de commissie Wonen, waarna het mogelijk in een wetsvoorstel wordt gegoten.