Attesten e-learning

Attesten e-learning

woensdag 22 mei 2019

Zoals we voordien al in BIV-Mail lieten weten, kan je eerder bekomen attesten van de e-learning raadplegen via www.biv.be onder het luik ‘vorming’ in je persoonlijke account op onze site.

De overzetting van de attesten van de oude site brengt geen actualisering van de meldingen ‘behaald’ en ‘niet behaald’ met zich mee op de nieuwe site. Een cursus waar je voorafgaandelijk voor slaagde op de oude site, kan dus nog steeds gemarkeerd staan als “niet behaald” op het vernieuwde platform. Maar alle cursussen waar je reeds voor geslaagd bent op de oude site evenals de bijhorende attesten die je daarbij bekwam, blijven geldig!

We herinneren aan het feit dat e-learningcursussen verplicht te volgen zijn voor alle stagiairs en optioneel door titularissen kunnen worden gevolgd. Op deze pagina vind je terug welke cursussen je als stagiair exact dient te volgen, afhankelijk van je datum van inschrijving. Weet dat de inhoud van onze cursussen regelmatig geüpdatet wordt. We herinneren ook dat deelname aan de e-learning je per jaar nog maximaal 2 uur oplevert voor je 10 of 20 te behalen vormingsuren, afhankelijk of je op één dan wel op de twee deelkolommen (bemiddelaar en syndicus) bent ingeschreven.