Afgelopen trimester hoogste aantal inschrijvingen stagiairs op syndicuskolom

Afgelopen trimester hoogste aantal inschrijvingen stagiairs op syndicuskolom

woensdag 14 juni 2017

Het eerste trimester van 2017 kende het hoogste aantal inschrijvingen op de syndicuskolom van Nederlandstalige stagiairs, sinds de cijfers per deelkolom worden bijgehouden. Er werden 12 nieuwe inschrijvingen genoteerd. Dat zijn er evenveel als in de eerste twee trimesters van 2016, en bijna evenveel als de 13 inschrijven op de syndicuskolom in het volledige jaar 2015.

Wel moet worden opgemerkt dat zo’n 87% van alle nieuwe stagiairs zich afgelopen trimester enkel inschreef op de bemiddelaarskolom. Na het afronden van de stage en het doorlopen van de bekwaamheidsproef waren er in heel 2016  24 opnames op de syndicuskolom. Er vonden 5 wederinschrijvingen van syndici plaats, maar tegelijk ook 61 weglatingen. Het aantal weglatingen kan wel voor een stuk verklaard worden door de uitschrijving van makelaars die na de creatie van de deelkolommen nog op beide kolommen waren ingeschreven, maar die geen syndicusactiviteit wensten uit te oefenen. Hoe dan ook is de uitstroom groter dan de instroom en daalde het netto-aantal Nederlandstalige syndici.

Hoewel het aantal syndicus-stagiairs kwetsbaar blijft ziet het BIV de stijging als een positieve evolutie en hopen we dat deze trend zich in de toekomst verder zal doorzetten. Met de stijgende ‘appartementisering’ van de woonmarkt en de toespelingen die gemaakt worden op het feit dat syndicus een knelpuntberoep wordt, is er meer dan ooit werk voor toekomstige syndici!