Klachten vs beslissingen: een histogram

Aantal tuchtbeslissingen in 2015: verdubbeling in zicht

woensdag 4 november 2015

Tussentijdse evaluatie van tuchtrechtspraak Nederlandstalige Uitvoerende Kamer in 2015

De kans is groot dat de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer (UK) op het einde van dit jaar dubbel zoveel effectieve tuchtbeslissingen zal genomen hebben als in 2014. Dat blijkt uit een tussentijdse analyse van de cijfers van de UK. Waar de Kamer op 31 december vorig jaar nog afklokte op 126 tuchtbeslissingen voor heel 2014, telden we op 30 september van dit jaar immers al 219 beslissingen. Vorig jaar waren er dat op diezelfde dag nog 99. Het aantal nieuwe klachten en seponeringen bleef stabiel ten opzichte van 2015, wat er op wijst dat de binnenkomende klachten vaker gegrond zijn en vaker binnen de bevoegdheid van het BIV vallen.

Professionaliseren

De BIV-rechtbank in eerste aanleg blijft haar opdracht ter harte nemen, zoveel is duidelijk. Met 61 schrappingen en 48 schorsingen in 2015 zit de UK nu al ruim over het aantal schrappingen en schorsingen in 2014, respectievelijk 49 en 26. Bovendien kon de UK de nieuwe mogelijkheden die de Vastgoedmakelaarswet sinds 2013 biedt, enkele keren gericht inzetten. In de geest van het professionaliseren van de sector legde de Kamer bijvoorbeeld 30 keer een vorming op, als autonome straf of gekoppeld aan een andere sanctie.

"Juiste aanpak"

BIV-ondervoorzitter Luc Machon is tevreden met de cijfers. “Ieder van ons heeft baat bij een vlot functionerende Uitvoerende Kamer die optreedt tegen wie het niet te nauw neemt met de regels. Als Instituut blijven we inzetten op de enige juiste aanpak: informeren en sensibiliseren waar het kan, sanctioneren waar het moet.”

Volgende week: een bloemlezing uit de opvallendste UK-dossiers.