Wat is het BIV?

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) is een controleorgaan, maar ook zoveel meer

Ons land telde eind 2020 meer dan 10.500 erkende vastgoedmakelaars - dat zijn vastgoedbemiddelaars, syndici en rentmeesters. Die vastgoedmakelaars zijn allemaal bezig met wat de Belg nog steeds als één van de belangrijkste dingen in zijn leven beschouwt: vastgoed en wonen. Al wie op zelfstandige basis vastgoedactiviteiten wil uitoefenen in België, heeft daarvoor een erkenning nodig van het BIV, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

Bekijk deze video en ontdek wat het BIV voor je doet

Brochure: "Het BIV, Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars"

Raadpleeg de brochure over het BIV. Je vindt er alle info over het instituut, z'n werking en de wettelijke taken.

Deze brochure is ook beschikbaar in het Frans, Engels en Duits.

Oprichting en statuut van het BIV

Ooit kon iedereen vastgoedmakelaar zijn. Dat resulteerde in een voor consumenten en professionals ongezonde wildgroei, oneerlijke concurrentie en weinig koosjere praktijken van sommigen die de sector een minder goede reputatie bezorgden. Stilaan groeide het besef dat een regulering nodig was.

Om het beroep van vastgoedmakelaar te reguleren, richtte de overheid in 1993 een publiekrechtelijke beroepscorporatie op, het BIV. Een publiekrechtelijke beroepscorporatie is een onafhankelijke en autonome instelling met een representatief karakter: de leden van de verschillende organen worden verkozen onder en door de vastgoedmakelaars zelf. De overheid controleert het Instituut via een regeringscommissaris. De regeringscommissaris woont de vergaderingen van de Nationale Raad bij en kan beroep aantekenen bij de minister van Middenstand tegen elke beslissing van de Nationale Raad die strijdig zou zijn met de wetgeving, die de solvabiliteit van het Instituut in gevaar kan brengen, of die niet tot de opdracht behoort van de Nationale Raad.

De oprichting van het Beroepsinstituut gebeurde via het KB van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Twee jaar later, op 1 maart 1995, opende het Instituut voor het eerst de deuren. Een ijkpunt in de vastgoedgeschiedenis. Vanaf die dag kon het kaf van het koren gescheiden worden in de tot dan toe nog ongereguleerde markt.

Sindsdien mag enkel wie over een BIV-erkenning beschikt, zichzelf vastgoedmakelaar noemen en mag “de handelingen stellen” die bij wet voorbehouden zijn aan de vastgoedmakelaar. Want het beroep van vastgoedmakelaar is sinds het KB van 6 september 1993 beschermd, net zoals dat van de boekhouder, de advocaat, de architect en de arts.