Het beroep van vastgoedmakelaar

Onderwerpen uit de vastgoedpraktijk

U bent hier

Vermelding "EPC in aanvraag" is verboden!

Vermelding "EPC in aanvraag" is verboden!

Aangemaakt op: 28/03/2018
Laatste update: 10/04/2020

Het energieprestatiecertificaat (EPC) moet aanwezig zijn van bij de tekoopstelling en meteen gemeld worden. De Vlaamse publicatieverplichtingen omtrent het EPC gelden immers vanaf de start van de publiciteit en voor alle publiciteit (website, print of in je etalage). De wet stelt duidelijk dat publiciteit voeren voor een pand zonder EPC-attest niet toegelaten is.

Het gebruik van de vermelding “EPC: in aanvraag” is verboden.

Je loopt met zo'n vermelding de kans om beboet te worden.

Ook het ophangen van een bord "binnenkort te huur" in afwachting van het EPC-attest is niet toegelaten.

Onthoud verder dat het meest recent opgemaakte EPC automatisch de eerder opgemaakte vervangt. Er is dus steeds maar één geldig EPC per wooneenheid. Als vastgoedmakelaar kan je wel contractueel bedingen dat de eigenaar je het meest recente EPC moet bezorgen.

Controles

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) voert regelmatig controles uit op de naleving van de EPC-advertentieplicht bij te koop of te huur gestelde woningen.

Het VEA controleert in de eerste plaats of het EPC aanwezig is. De eigenaar is hiervoor ten aanzien van het VEA aansprakelijk en riskeert bij het ontbreken een administratieve geldboete van 500 euro tot 5000 euro.

Daarnaast bekijkt VEA ook of de advertentieplicht correct werd nageleefd. De eigenaar kan zelf voor de publicatie zorgen of kan hiervoor een beroep doen op een derde (vastgoedmakelaar, notaris…). Als de eigenaar zelf voor de publicatie zorgt, draagt hij de aansprakelijkheid voor het correct naleven van de advertentieplicht. In het laatste geval is de derde hiervoor aansprakelijk, ongeacht of er een EPC aanwezig is of niet.

Bij het niet naleven van de advertentieverplichting kan het VEA aan de eigenaar, of aan de derde die de woning te koop of te huur stelt, een boete opleggen van 250 tot 5000 euro. Als de eigenaar bij een eigen publicatie de advertentieplicht niet correct naleeft en er daarnaast geen EPC aanwezig is, riskeert hij een boete voor het ontbreken van het EPC, aangezien er geen cumulatie van de boetes mogelijk is in hoofde van de eigenaar voor het niet naleven van beide verplichtingen.

Het is dus mogelijk dat een eigenaar beboet wordt omdat er geen EPC aanwezig is en dat de derde beboet wordt voor het niet correct naleven van de advertentieplicht.

Uitzonderingen

In enkele uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld voor een onbewoonbaar verklaarde woning of voor een woonboot, moet je niet over een EPC beschikken en moet je dit dus ook niet vermelden bij publicatie. Opgelet: tot 1 juli 2017 vielen woningen zonder verwarming onder deze uitzonderingen, maar vandaag is ook hiervoor een EPC vereist!

 

Meer info

Je kan terecht op de website Energiesparen.be voor meer informatie of voor een opfrisbeurt van de advertentieplicht. Of misschien is er binnenkort wel een vorming rond dit onderwerp?

Was dit artikel nuttig?