Downloads

Modelcontracten en andere nuttige documenten

U bent hier

Knowledge base - Downloads

 • Handleiding Antiwitwas

  Downloaden
  docx - Laatste update: 01/03/2021
  Versie februari 2021. Dit document is bestemd om de vastgoedmakelaars bij te staan bij het opstellen en het inwerkingstellen van passende interne maatregelen en controleprocedures, zoals opgelegd door in toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (B.S. 6 juni 2017).
 • GDPR Register van verwerkingsactiviteiten

  Log in om te downloaden
  xlsx - Laatste update: 05/04/2019
  Verplicht bij te houden register van verwerkingsactiviteiten in het kader van de GDPR, op maat van de vastgoedmakelaar.
 • Precontractuele informatie verhuur (checklist) buiten onderneming

  Log in om te downloaden
  doc - Laatste update: 02/01/2019
 • Precontractuele informatie verkoop (checklist) buiten onderneming

  Log in om te downloaden
  doc - Laatste update: 29/07/2020
 • GDPR Model van verwerkingsovereenkomst

  Log in om te downloaden
  docx - Laatste update: 05/04/2019
  Model van verwerkingsovereenkomst in het kader van de GDPR-verplichtingen. Document op maat voor de vastgoedmakelaar.
 • Sectorprotocol voor plaatsbezoeken in de vastgoedsector

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 12/02/2021
  Dit protocol bevat de regels waarbinnen een plaatsbezoek aan een pand kan plaatsvinden tijdens de Coronacrisis. Versie 12/02/2021.
 • Inlichtingenfiche verzekering gewaarborgd wonen

  Downloaden
  doc - Laatste update: 02/01/2019
 • Lijst atypische verrichtingen vastgoedmakelaar

  Downloaden
  docx - Laatste update: 01/03/2021
  versie 24/02/2021
 • Meldingsformulier vermoeden van witwas of terrorismefinanciering

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 19/11/2019
 • Publieke bekendmaking huurprijs en kosten voor woning

  Downloaden
  doc - Laatste update: 02/01/2019
 • Brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt"

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 02/01/2019
  Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Informatie voor huurders, eigenaars en professionals uit de sector. De antidiscriminatiewetgeving, tips en nuttige adressen. Opvolger van brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Hoe kan je het vermijden? Praktische tips."
 • Bemiddelingsopdrachten met de consument: verplichte en verboden vermeldingen

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 02/01/2019
  versie 05/01/2016, nota ter verduidelijking bij KB Freya
 • Verklarende nota BIV-verzekering

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 02/01/2019
  Een verklarende nota omtrent het collectieve verzekeringsprogramma van het BIV voor vastgoedmakelaars
 • Collectieve verzekering BIV

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 15/07/2019
  De collectieve verzekering van alle BIV-vastgoedmakelaars vanaf 1 januari 2016