Downloads

Modelcontracten en andere nuttige documenten

U bent hier

Knowledge base - Downloads

 • Handleiding Antiwitwas

  Downloaden
  docx - Laatste update: 02/01/2019
  Versie juli 2016, mededeling CFI van 19 februari 2016. Dit document is bestemd om de vastgoedmakelaars bij te staan bij het opstellen en het inwerkingstellen van passende interne maatregelen en controleprocedures, zoals opgelegd enerzijds door artikel 16 van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (hierna de AWW) en anderzijds door het Reglement goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 30 juli 2013 (hierna het Reglement).
 • GDPR Register van verwerkingsactiviteiten

  Log in om te downloaden
  xlsx - Laatste update: 05/04/2019
  Verplicht bij te houden register van verwerkingsactiviteiten in het kader van de GDPR, op maat van de vastgoedmakelaar.
 • Precontractuele informatie verhuur (checklist) buiten onderneming

  Log in om te downloaden
  doc - Laatste update: 02/01/2019
 • Precontractuele informatie verkoop (checklist) buiten onderneming

  Log in om te downloaden
  doc - Laatste update: 29/07/2020
 • GDPR Model van verwerkingsovereenkomst

  Log in om te downloaden
  docx - Laatste update: 05/04/2019
  Model van verwerkingsovereenkomst in het kader van de GDPR-verplichtingen. Document op maat voor de vastgoedmakelaar.
 • Inlichtingenfiche verzekering gewaarborgd wonen

  Downloaden
  doc - Laatste update: 02/01/2019
 • Lijst atypische verrichtingen vastgoedmakelaar

  Downloaden
  docx - Laatste update: 02/01/2019
  versie 26/06/2015
 • Meldingsformulier vermoeden van witwas of terrorismefinanciering

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 19/11/2019
 • Publieke bekendmaking huurprijs en kosten voor woning

  Downloaden
  doc - Laatste update: 02/01/2019
 • Brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt"

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 02/01/2019
  Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Informatie voor huurders, eigenaars en professionals uit de sector. De antidiscriminatiewetgeving, tips en nuttige adressen. Opvolger van brochure "Discriminatie op de huisvestingsmarkt. Hoe kan je het vermijden? Praktische tips."
 • Bemiddelingsopdrachten met de consument: verplichte en verboden vermeldingen

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 02/01/2019
  versie 05/01/2016, nota ter verduidelijking bij KB Freya
 • Checklist verplichte vermeldingen op website

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 02/01/2019
  Wat moet een vastgoedmakelaar wettelijk verplicht op zijn website vermelden? Dat lees je in dit handige document.
 • Verklarende nota BIV-verzekering

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 02/01/2019
  Een verklarende nota omtrent het collectieve verzekeringsprogramma van het BIV voor vastgoedmakelaars
 • Collectieve verzekering BIV

  Downloaden
  pdf - Laatste update: 15/07/2019
  De collectieve verzekering van alle BIV-vastgoedmakelaars vanaf 1 januari 2016