Stakingsvordering

maandag 23 maart 2015
Rechtbank: 
Rechtbank van Koophandel Charleroi
Betreft: 
Verkoop
Uitspraak: 
Stopzetting van activiteiten
Opmerkelijk omdat: 

Verweerder

- Kreeg verbod opgelegd om vastgoedmakelaarsactiviteiten uit te oefenen

- mag niet meer samenwerken met illegale derden

- moet zijn kantoor en website sluiten, hij mag geen diensten meer aanbieden die verband houden met het beroep van vastgoedmakelaar en hij mag niet langer publiciteit voeren via enig medium (vitrines, tijdschriften, kranten, websites, borden)m.b.t. de commercialisatie van onroerende van derden

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5000 €  per dag en per inbreuk

            - Werd veroordeeld tot de kosten van het geding

Vonnis kan bekend gemaakt worden in de BIV-mail en op haar website