Zorgvastgoed

Organisator: Postuniversitair Centrum Kulak
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren15.00

Woonvoorzieningen voor ouderen (WZC en assistentiewoningen) lopen als een rode draad doorheen deze opleiding, waarbij we in iedere sessie een bepaald deelaspect van deze vorm van zorgvastgoed toelichten. Maar daarnaast hebben we ook aandacht voor de recentste evoluties in ziekenhuizen en woonzorgvoorzieningen voor mensen met een beperking.

Na een uitgebreide introductie en situering van de zorgvastgoedmarkt, gaan we in op de juridische, fiscale, architecturale en financiële aspecten van zorgvastgoed. Daarnaast hebben we aandacht voor de behoeften van bewoners en sociaal ondernemen in het zorgvastgoed.

Een ervaren professional begeleidt als moderator deze opleiding: Karen Cox, managing director Care for Value

Sessie 1: Situering van de zorgvastgoedmarkt: wie zijn de spelers?

13 september 2018

  • Wie zijn de spelers in deze markt, hoe zijn ze gestructureerd en welke organisatiemodellen liggen erachter? Wat vertegenwoordigen ze in de zorg en in het vastgoed? Waar liggen de uitdagingen en grenzen als je wil ondernemen in deze sector? 
    • Visie caritatieve sector - Wino Baekelandt, Zorgroep Heilig Hart
    • Visie private ondernemer - Luc Van Moerzeke, ceo Vulpia
    • Visie publieke actor - Johan Demuynck, Zorgbedrijf Antwerpen

Sessie 2: Zorgvastgoed financieel bekeken: financieringsmodellen, normering en sociaal ondernemen

27 september 2018

Zorgvastgoed als vastgoedinvesteringsobject - Stefaan Gielens, ceo Aedifica of Charles-Antoine Van Aelst
Operationele drivers – visie vanuit de exploitatiesector (normering en waardering) - Dominiek Beelen, ceo Senior Living Group
Krijgt de bewoner waar voor zijn geld? Bewonersprofiel en sociaal ondernemen in de ouderenzorg - Clara Van den Broeck, stafmedewerker Ouderenzorg, Zorgnet-Icuro-

Sessie 3: Fiscale en juridische aspecten van zorgvastgoed - 11 oktober 2018

Hoe zit programmatie/erkenningskalender in elkaar? Aan welke regelgeving is de zorgsector onderhevig? Wat is er veranderd sinds het verdwijnen van VIPA en wat komt er op ons af? - Els Pauwels, Armonea
Waardering van zorgvastgoed vanuit het standpunt van de investeerder - Céline Janssens, mre mrics, partner, Stadim
Fiscaal-juridische aspecten van zorgvastgoed. Impact nieuwe wetgeving op het zorgvastgoed - Joaquim Heirman, senior associate, Laga

Sessie 4: Zorgarchitectuur en bouwtechnische aspecten van zorgvastgoed - 25 oktober 2018

Duurzaamheid en energie-efficiëntie bij zorgvastgoedFriedl Decock, raadgevend ingenieur, Daidalos
Woonzorgvoorzieningen voor ouderen van de toekomst. Inspirerende cases - Drs.Tomas Ooms, Senior Architect CONIX RDBM Architects – Docent & onderzoeker KU Leuven
Inclusieve zorgarchitectuur - Prof. Dr. Ann Heylighen, KU Leuven
Kleinschalige woonprojecten voor mensen met dementie. Case Het Anker
 

Sessie 5: Nieuwste trends en tendensen, impact op het zorgvastgoed - 8 november 2018

Toekomst en veranderende rol ziekenhuizen
Impact toenemende digitalisering en robotisering
Woonzorgvoorzieningen voor mensen met een beperking
Inspiratie uit het buitenland

Sessie 6: Studiebezoek - 22 november 2018

Bezoek en rondleiding Senior Plaza Willebroek

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
16/09/2021 in KORTRIJK 14:00 - 18:30 45
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Mgr. Sciencie Instituut Leuven
Adres: E. Sabbelaan 53, 8500 KORTRIJK (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Ja
Lesgevers: W. Boon, K. Moeykens, S. Berden, D. Beelen, S. Gielens, D. Stas, M. Verhaegen, P. Raeymaekers, B. Schiettecatte, F. Bollen, M. Annemans, E. Vanleeuw, L. Degreef