West-Vlaanderen Vastgoed 2021

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren1.00

Programma

12:15

Onthaal met netwerklunch

13:15

Welkom & Inleiding

Onder begeleiding van moderator Joris Vrielynck, algemeen directeur Compagnie Het Zoute, kijken we deze namiddag naar het West-Vlaamse beleid, alswel naar de actuele en toekomstige vastgoedontwikkelingen in deze regio.

 

Welkomstwoord Gedeputeerde

Als opening van dit seminarie wordt u welkom geheten door gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu. Zij geeft een korte schets van de ambities van de Provincie West-Vlaanderen.

 

Provinciaal Beleidsplan Ruimte

West-Vlaanderen kent specifieke ruimtelijke uitdagingen. Stephaan Barbery, diensthoofd Ruimtelijke Planning Provincie West-Vlaanderen, neemt u mee in de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte, alsook in de meest actuele Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP). Hij bespreekt onder meer de reconversie van het militair domein Koksijde, waar gefaseerd een 245-tal bijkomende woongelegenheden kunnen worden gecreëerd.

 

Hoe ontwikkelen de diverse woningsegmenten zich in de verschillende gemeenten? Wat zijn de uitdagingen en waar liggen de opportuniteiten? Filip Van der Veken, voorzitter CIB West-Vlaanderen, bespreekt de tendensen en belangrijkste wijzigingen op de residentiële vastgoedmarkt in de provincie. Uiteraard kijken we naar de impact van de huidige COVID19-crisis op de regionale vastgoedmarkt.

 

Stadsvernieuwingsprojecten

 

 

Nieuwpoort: Nieuw stadsdeel Rechteroever

15:00

Break

15:45

Brugge: Reconversie & Duurzaamheid

Luc Binst, zaakvoerder Binst Architects, deelt zijn visie op reconversie en duurzaamheid aan de hand van een concreet voorbeeldproject gesitueerd op de historische Van Marcke-site in Brugge. Het gebruik van hout als basisbouwmateriaal vormt de rode draad in het gehele concept. Dit draagt bij tot een uiterst snelle bouwmethode, circulariteit en een bijzonder hoog energetisch E-peil van minder dan 15. Er worden 120 diverse wooneenheden geclusterd rond een privatief binnenhof, op wandelafstand van de historische Brugse binnenstad.

 

Oostende: Hertekenen binnenstedelijke ruimte

Schepen Kurt Claeys, Ruimte en Wonen Stad Oostende, presenteert de meest recente stadsvernieuwingsplannen. Zo hertekent de stad haar binnenstedelijke ruimte met de reconversie van de voormalige ziekenhuissite. Samen met private partijen worden 185 betaalbare wooneenheden gecreëerd voor de lokale bevolking in een extra groene long van meer dan 10.000m2. Met project ‘Nature in the City’ komt er in het hart van de stad een nieuw buurtpark, urban farm (stadsmoestuin), stadspergola en boomgaard. Deze metamorfose zal als katalysator werken om de buurt van het Westerkwartier verder te verbinden en te vergroenen.

 

Kortrijk: Stedelijke Transformatie

Stad Kortrijk zet in op her-dynamisering als woon- en werkstad. Zo wordt de voormalige ziekenhuissite AZ Groeninge van 36.000m2 in het centrum van de stad omgetoverd tot  een gemengd project met luxe appartementen, kantoorruimte en retail. En ook het voormalige terrein van het hoofddistributiecentrum van Van Marcke wordt herontwikkeld tot een nieuwe levendige woon- en werkomgeving. Schepen Wout Maddens, Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten Stad Kortrijk, spreekt over de potentie van de binnenstedelijke ruimte.

 

Knokke-Heist: Nieuwe burgemeester over stadsvernieuwing

Met het aantreden van Piet De Groote, nieuw burgemeester Gemeente Knokke-Heist, worden nieuwe accenten voorgesteld in het stadsontwikkelingsbeleid. Wat zijn de ruimtelijke ambities voor zijn legislatuur? Hij deelt met ons zijn visie op de Stad en toont de belangrijkste stadsvernieuwingsprojecten.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
08/09/2021 in ROESELAERE 12:15 - 17:00 150
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Veldstraat 59, 8800 Roeselaere (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Joris Vrielynck, Sabien Lahaye-Battheu, Stephaan Barbery, Filip Van der Veken, Luc Binst, Schepen Kurt Claeys, Schepen Wout Maddens, Piet De Groote