Webinar: Het beheer van appartementsmede-eigendommen - klein en groot

Organisator: die Keure Opleidingen
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren1.50

De Belgische Appartementswet heeft niet enkel betrekking op de goederenrechtelijke dimensie van het appartementsrecht maar beheerst ook de verenigingsrechtelijke dimensie: het organisatiemodel dat door de wetgever dwingend wordt opgelegd voor het behoud en het beheer van gebouwen en groepen van gebouwen in gedwongen mede-eigendom. De tweede dimensie blijft vandaag vaak onderbelicht. Het belang van een efficiënt organisatiemodel wordt echter steeds duidelijker in het licht van een aantal urgente vraagstukken, zoals het nijpende huisvestingsprobleem in onze (groot)steden en de klimaatdoelstellingen die dringend moeten worden gehaald. Hoewel het wettelijke beheerregime over het algemeen vrij goed functioneert voor het beheer van bestaande, residentiële appartementsmede-eigendommen met een gemiddeld aantal kavels, blijkt de opgelegde beheerstructuur soms tekort te schieten wanneer de betrokken appartementsmede-eigendom afwijkt van deze klassieke omschrijving.

  1. Knelpunten in de materiële dimensie (kwantitatief niveau): klein & groot - 01/10/2021
    In dit eerste webinar onderzoeken we de toepassing van het wettelijk beheerregime op appartementsmede-eigendommen die afwijken van de standaardnorm op het kwantitatieve niveau, wanneer de appartementsmede-eigendom een (veel) kleiner of een (veel) groter aantal kavels omvat dan gemiddeld.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
01/10/2021 (Webinar) 14:00 - 15:30 100
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Charlotte Willemot, Notarieel medewerkster en praktijkassistende UGent