Webinar: Erfpacht en opstal volgens het nieuwe goederenrecht

Organisator: SF 323
Interessant voor: Bemiddelaar
Deze vorming is: Gratis
Aantal erkende uren2.00

Webinar: Erfpacht en opstal volgens het nieuwe goederenrecht (2u)


Erfpacht en opstal zijn steeds belangrijkere figuren bij vastgoedtransacties. Door het nieuwe goederenrecht vergroot het belang van deze figuren nog omdat ze ruimere mogelijkheden bieden, bv. op het vlak van de eigendom van volumes.

 

Komen o.a. aan bod in dit webinar:

  • Wat zijn erfpacht en recht van opstal?
  • Welke mogelijkheden bieden deze technieken in de praktijk?
  • Welke contractuele clausules kunnen er wel en niet opgenomen worden?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor het stapelen van eigendomsvolumes boven en onder elkaar?
  • Wat zijn accessoire opstalrechten? Welke zakelijke rechten geven aanleiding tot bouwbevoegdheid en hoe werkt dat?
  • Quid verhouding erfpacht en opstal met appartementsmede-eigendom en Wet Breyne?


Docent: Vincent Sagaert is Gewoon Hoogleraar aan de KU Leuven en de KULAK, waar hij goederenrecht, verbintenissenrecht en vastgoedrecht doceert. Als co-voorzitter van de ministeriële commissie tot hervorming van het goederenrecht heeft hij samen met Prof. dr. Pascale Lecocq de pen gehouden bij de totstandkoming van de wet inzake de hervorming van het goederenrecht. Hij is lid van de Brusselse balie en advocaat bij Eubelius sinds 2003. Hij legt zich als advocaat toe op het privaat vastgoedrecht. Hij is lid van de redactie van tal van nationale en internationale tijdschriften, waaronder het Tijdschrift voor Privaatrecht (co-directeur) en het Rechtskundig Weekblad (redactielid). Hij is auteur van vele tientallen publicaties, waaronder het standaardwerk “Goederenrecht” in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
27/04/2021 (Webinar) 09:30 - 11:30 81/86
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Vincent Sagaert