Waardering vruchtgebruik - hoe waarderen & hoe controleert de fiscus !?

Organisator: Coloma Group
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren2.00

Meer genuanceerde waardebepalingen
De veelgebruikte waarderingsformule is eenvoudig, maar werkt met een beperkt aantal parameters. Wij analyseren een alternatief berekeningsmodel (discounted cash flow – model).  
Dit model laat toe meer genuanceerde waardebepalingen te maken, waarbij o.m. ook rekening gehouden kan worden met de manier waarop het vruchtgebruik gefinancierd wordt en met eventuele werken die de vruchtgebruiker plant uit te voeren aan het onroerend goed.

Antwoord op klassieke problemen waardering
- Hoe kan de verdeelsleutel bepaald worden indien de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker beslissen samen te (ver)bouwen?
- Hoe kan de verkoopprijs verdeeld worden tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker wanneer ze samen beslissen te verkopen?
- Hoe kan de vergoeding bepaald worden die de blote eigenaar op het einde van het vruchtgebruik verschuldigd is aan de vruchtgebruiker, voor de door deze laatste uitgevoerde werken?

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
13/08/2020 in WEBCAST 10:00 - 12:30 99
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Webcast
Adres: / /, 0000 Webcast (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Tim Melis