Vlot connecteren met uw klanten met DISC?

Organisator: VIVO vzw - Vlaams Instituut Vastgoedopleiding
Interessant voor: Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

Vlot connecteren met uw klanten met DISC? (6u)


Om mandaten binnen te halen, moet u potentiële verkopers overtuigen.

Om te overtuigen, moet u geloofwaardig overkomen.

Om geloofwaardig over te komen, moet u het vertrouwen van uw klant winnen.

En dat is meteen de essentie van deze workshop.

 

Eigenaars zullen sneller geneigd zijn om de verkoop van hun huis of eigendom toe te vertrouwen aan iemand die vertrouwd of herkenbaar overkomt.

 

Eén van de stelregels van Emotionele Intelligentie luidt immers: “Doe met een ander wat een ander leuk vindt.”

 

Deze workshop is gebaseerd op het DISC-model, waarbij wordt gesteld dat iedereen een unieke mix is van 4 verschillende gedragsstijlen: Dominant, Invloed, Stabiliteit, Conformiteit.

Maar iedereen heeft ook een preferente of voorkeursstijl: dat is de stijl die wij het makkelijkst kunnen tonen en die ons ook energie geeft.

Wanneer wij onze preferente stijl in iemand herkennen, voelen wij ons meer verwant met die persoon en staan wij meer open voor zijn gedachtegoed.

 

In deze workshop krijgt u inzicht in het DISC-model. U leert de verschillende gedragsstijlen herkennen en leert u hoe u zich meer kunt aanpassen aan de stijl van een potentiële verkoper om hem makkelijker te overtuigen. DISC is daarvoor een krachtige tool.

 

Hoewel ‘inkopen’ ook ‘verkopen’ is, wordt hier gewerkt aan de hand van praktijkvoorbeelden m.b.t. het binnenhalen van mandaten.

Na deze opleiding:

  • kan u beter inspelen op de verschillende stijlen
  • kan u de verschillende DISC-gedragsstijlen herkennen
  • kan u sneller vertrouwen creëren bij uw prospecten
  • kent u beter uw eigen gedragsstijl
  • kent u de 5 cruciale stappen om beter te kunnen functioneren in een commerciële functie:  zelfbewustzijn, zelfcontrole van emoties, zelfdiscipline, empathie en sociaal bewustzijn
  • kent u het belang van emotionele intelligentie bij het inkopen van vastgoed.
  • kent u het DISC-gedragsstijlenmodel
  • weet u wat deze 5 stappen precies inhouden en hoe u hoe u deze stappen ook kan toepassen in uw persoonlijke inkoopgesprekken

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
29/06/2021 (Webinar) 09:30 - 12:30 9
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Stephan Moons