Vlaamse Omgevingsvergunningsmanagement

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren4.50

9.00 OVERZICHT VLAAMS OMGEVINGSVERGUNNINGEN VASTGOEDPROJECTEN

Joris Geens, advocaat bestuurs- en omgevingsrecht GSJ advocaten, geeft een overzicht van alle facetten van een omgevingsvergunning toe die belangrijk zijn voor professionele spelers in de vastgoedsector bij het ontwikkelen, bouwen of herbestemmen van vastgoedprojecten in functie van de continu veranderende regelgeving. Hierbij speelt het vergunningenmanagement een cruciale rol. Welke vergunningen zijn nodig, welke zijn de inhoudelijke componenten van een aanvraag en vergunningenbesluit en wat is het tijdskader? Door inzicht te krijgen in het proces kan reeds op niveau van de grondpositie een SWOT analyse gemaakt worden van het vergunningenproces en het te verwachten.

10.30 uur         BREAK

11.00 uur         3 STAPPEN: VERGUNNINGENPLICHT, BEOORDELING, PROCEDURE & TIJDSLIJN
Joris Geens duikt vervolgens dieper in op de 3 facetten van vergunningenmanagement: vergunningenplicht, beoordeling en procedure & tijdslijn. En hoe zit het met SOK’s? Hoe een contract met overheid (over)sluiten of juist niet? Geens zorgt dat u als professionele vastgoedspeler een volledig beeld krijgt van het proces en de opvolging van de te bekomen omgevingsvergunning voor uw project of ontwikkeling.

Stap 1: Vergunningenplicht. Geens gaat in op de vergunningenplicht en de verkavelingsplicht in relatie tot stadsontwikkeling. In stap 2 komt inhoud en beoordeling aanvraag naar voren. Houdt uw aanvraag rekening met criteria als beleidsmatig gewenste ontwikkeling en de planologische toets, maar ook met de verscherping natuurtoets en stikstof toets? Stap 3 rond af met de procedure en bijbehorende tijdlijn. Welke procedure moet doorlopen worden en welke invloed hebben veranderingen op de tijdlijn?

12.30 uur         LUNCH

13.30 uur         TOTSTANDKOMING RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN: RUP
Ir-arch. Katrien Devreese
, ruimtelijk planner Dienst Ruimtelijke Planning van Provincie West-Vlaanderen, bespreekt de opmaakprocedure en totstandkoming van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Het RUP is een belangrijk instrument dat de ruimte een andere invulling kan geven en een ontwikkeling kan bepalen. Hoe zit het met de overeenkomst(en) over het betalen van de planopmaak (bv een RUP)? Hoe gebeurt dit? Kan dit? Mag dit? Wat is beste manier? Wat zijn de opportuniteiten voor u als ontwikkelaar? De opmaakprocedure van het RUP werd niet zo lang geleden aangepast. In de rol van vastgoedprofessional is het van belang om een inschatting te krijgen van deze procedure, de basisvereisten en de noodzakelijk te zetten stappen.

15.00 uur         BREAK

15.30 uur         HOE OMGAAN MET DE OVERHEID IN ONTWIKKELINGSPROCES?

Anders dan een private partij dient een overheid, zoals een stad of gemeente, rekening te houden met het algemene belang, belangen van derden en met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daardoor ontstaat een andere contractspositie. Koen Dockx, coördinator PPS AG VESPA, geeft aan de hand van het project Militair Hospitaal / Groen Kwartier een boeiende afsluitende praktijkbijdrage met daarin de samenwerkingsovereenkomsten met diverse private en publieke partners in grotere stadsprojecten. Ofwel: PPS in de ruimere zin. Van daaruit worden andere samenwerkingsmodellen tussen private en publieke partners toegelicht.

17.00 uur         WRAP UP & NETWERKDRINK

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
30/11/2021 in ANTWERPEN 09:00 - 17:00 30
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Crowne Plaza Antwerpen
Adres: Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Joris Geens (GSJ Advocaten), Katrien Devreese (Provincie West-Vlaanderen) * Koen Dockx (AG Vespa)