Vestiging van een vruchtgebruik, erfpacht en opstal : drieluik

Organisator: FHS-Seminaries
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.50

Tijdens dit drieluik komen de fiscale, burgerlijke als btw-aspecten van de vestiging van een vruchtgebruik, erfpacht of opstal uitgebreid aan bod. Zo wordt er per rechtstak een afzonderlijk seminarie georganiseerd, waarop men apart kan inschrijven. 

Volgende seminaries maken deel uit van het drieluik: 

  • Vestiging van een vruchtgebruik, erfpacht of opstal: btw-aspecten (100 euro)
  • Vestiging van een vruchtgebruik, erfpacht of opstal en al dan niet belastbaarheid bij kosteloze verkrijging: fiscale aspecten (195 euro)
  • Vestiging van een vruchtgebruik, erfpacht of opstal: burgerlijke aspecten (195 euro)

Op dinsdag 9 november gaat Bart Buelens dieper in op de btw-aspecten van zakelijk rechten. Daarbij wordt o.a. aandacht besteed aan de btw-technische formaliteiten van een zakelijk recht, verlenging van de duurtijd, het tijdelijk verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen in België, … 

Op donderdag 25 november bespreekt mr. Leo De Broeck de haalbaarheid van nieuwe constructies waarbij gebruik wordt gemaakt van vruchtgebruik, erfpacht en opstal. De focus ligt op de fiscale aspecten van de vestiging, tijdens de duur en op het einde van een recht van vruchtgebruik, opstal en erfpacht. Dit zowel in hoofde van de vennootschaps- als personenbelasting. Daarbij wordt onderzocht wat de voordelen, nadelen of risico’s van zakelijke genotsrechten zijn. Vanzelfsprekend zal er ruim voldoende aandacht worden besteed aan recente ontwikkelingen, zoals de implicaties van de nieuwste antimisbruikbepalingen. Het spreekt voor zich dat u een grondige en kritische analyse krijgt van de belangrijkste ontwikkelingen zowel op het vlak van de rechtspraak, rechtsleer als voorafgaande beslissingen

Op maandag 13 december gaat Prof. Dr. Vincent Sagaert dieper in op de burgerlijke aspecten van zakelijke rechten. Het gebruik van zakelijke rechten is binnen onze samenleving niet langer weg te denken. Steeds meer ondernemingen opteren voor een rechtsfiguur zoals het vruchtgebruik, recht van opstal of erfpacht. Het wettelijk kader was lange tijd niet aangepast.
Omdat het enerzijds tijd was voor vernieuwing van de respectievelijke wetgeving en om anderzijds te voldoen aan de noden van de vastgoedsector heeft de wetgever, na ongeveer 200 jaar, het goederenrecht via de Wet van 4 februari 2020 (BS 17 maart 2020) in een nieuw kleedje gestoken. Bijna alle bepalingen van deze wet treden in werking op 1 september 2021.

Gezien constructies met zakelijke rechten meer en meer worden gebruikt (en door de belastingadministratie met argusogen worden bekeken), is een goede en geactualiseerde, maar steeds praktijkgerichte, kennis van de burgerrechtelijke aspecten van deze zakelijke rechten noodzakelijk. 

Wenst u een volledig overzicht te krijgen van de “Vestiging van een vruchtgebruik, recht van erfpacht en opstal” schrijf u dan in voor het drieluik aan het voordelig tarief van 400 euro. 

Indien u echter interesse heeft in één bepaald onderdeel van het drieluik, dan kan u zich ook afzonderlijk inschrijven voor dat desbetreffend seminarie. 

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
13/12/2021 (Webinar) 09:00 - 12:30 Onbeperkt
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Vincent Sagaert