Verkavelen van gronden: stand van zaken na de invoering van de omgevingsvergunning

Organisator: VIVO vzw - Vlaams Instituut Vastgoedopleiding
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00
Verkavelen van gronden: stand van zaken na de invoering van de omgevingsvergunning (3u)

U krijgt een duidelijk beeld van de actuele regelgeving inzake “verkavelen”, na de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning (2017/2018) én de recente wijzigingen van de Codextrein o.a. in functie van de zogenaamde betonstop. Er wordt gewerkt met praktische voorbeelden, vragen en antwoorden.

We bekijken zowel juridisch als praktisch de vergunningsplicht voor het verkavelen van gronden (begrip, toepassingsgebied, draagwijdte) én het verloop van de procedure voor het verkrijgen en bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

Daarbij komen onder meer de volgende vragen aan bod:
- Wanneer is er sprake van een vergunningsplicht voor het verkavelen van gronden? Is er bv. vergunningsplicht bij afsplitsen van een onbebouwde kavel?
- Verkavelen versus groepswoningbouw, koop op plan (Wet Breyne)?
- Hoe verloopt het traject voor het verkrijgen en bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden?
- Kan er afgeweken worden van verkavelingsvoorschriften?
- Hebben verkavelingsvoorschriften voorrang op de voorschriften van een RUP/BPA?
- Welke mogelijkheden zijn er om af te wijken van de voorschriften in verkavelingen die ouder zijn dan 15 jaar?
- Welke vereenvoudigingen werden doorgevoerd in de procedure voor het bijstellen (“wijzigen”) van verkavelingen?
- Welke lasten en voorwaarden kunnen/mogen worden opgelegd in verkavelingen?
- Wanneer vervalt een verkavelingsvergunning?

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
28/01/2020 in GENK 14:00 - 17:00 12/16
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Kerkstraat 1, 3600 GENK (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: MARIO DEKETELAERE