Verborgen gebreken in koop: knelpunten en actuele tendensen

Organisator: Utopix
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren4.00

Aansprakelijkheid voor verborgen gebreken blijft aanleiding geven tot betwistingen. Dit seminarie focust op verborgen gebreken bij koop, geïllustreerd met vergelijkingen uit het aannemingscontentieux. De spreker schetst knelpunten en actuele tendensen in het gemeen kooprecht aan de hand van de recente rechtspraak. Daarin wordt aandacht besteed aan het toepassingsgebied van de vrijwaringsverbintenis, de toepassingsvoorwaarden voor aansprakelijkheid en de remedies van de (ver)koper op basis van de vrijwaringsverplichting, waarvan ons Hof van Cassatie in drie recente arresten de draagwijdte nader heeft ingevuld. Ook de mogelijkheid om de vrijwaringsverplichting conventioneel te regelen komt aan bod. Dit wordt geïllustreerd met voorbeelden van clausules uit de rechtspraak en de praktijk, waarin ook de impact van de Wet van 21 maart 2019 over de onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen wordt toegelicht. 

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
20/10/2021 (Webinar) 12:00 - 14:00 100
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Prof dr Sebastien De Rey