Vastgoed ter beschikking van bedrijfsleider. Hoe drama’s vermijden?

Organisator: Coloma Group
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren2.00

 Kosten onroerend goed aftrekbaar ? Het gevecht met de fiscus !
De kosten van een onroerend goed dat door de vennootschap aan haar bedrijfsleider wordt ter beschikking gesteld (hetzij als gezinswoning, hetzij als tweede verblijf) worden meestal verworpen als beroepskost door de belastingadministratie.  
 Ze wordt daarin dikwijls gevolgd door de fiscale rechtbanken en hoven.

Hoe risico’s  zo veel mogelijk vermijden ?
Teneinde de risico’s zo veel mogelijk te minimaliseren, lijkt het ons van groot belang om van bij de start een duidelijke en goed gedocumenteerde keuze te maken tussen de twee mogelijkheden die een vennootschap heeft om een onroerend goed ter beschikking te stellen aan haar bedrijfsleider: m.n. de verhuur of als bezoldiging in natura.    Het is verder van groot belang de gevolgen van deze keuze consequent te (blijven) aanvaarden.

Hoe het best anticiperen ?
Tijdens het seminarie bespreken we de gevolgen van beide keuzes en bekijken we aan de hand van modellen hoe ze duidelijk en goed gedocumenteerd kunnen worden.   Uiteraard zal ook stilgestaan worden bij de recentste rechtspraak ter zake (o.m. ook bij de zogenaamde ‘meerwaardetheorie’). 

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
11/08/2020 in WEBCAST 10:00 - 12:00 99
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Webcast
Adres: / /, 0000 Webcast (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Philippe Salens