Update jaaroverzicht lokale belastingen

Organisator: FHS-Seminaries
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

Lokale belastingen zijn al lang niet meer het kleine broertje binnen het geheel van de belastingen. In deze update wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wijzigingen van het afgelopen jaar en dit zowel inzake rechtspraak als inzake rechtsleer. 

Vanzelfsprekend wordt in dit seminarie voldoende aandacht besteed aan de recente wijzigingen ingevolge het decreet lokaal bestuur, alsook aan de belangrijkste procedurele wijzigingen op vlak van bezwaar, inning en vervolging. 

Een update over de lokale belastingen die zich in het bijzonder richt tot al wie betrokken is bij de totstandkoming en de uitvoering van belastingen van gemeenten en provincies. 

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
02/12/2021 (Webinar) 13:30 - 17:00 Onbeperkt
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Méhdi Zagheden