Uittreding en uitsluiting in de BV

Organisator: KMO Campus
Interessant voor: Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

Uittreding en uitsluiting in de BV

Share

248 EUR + BTW 
03/12/2020 (Hasselt) - 09/12/2020 (Gent) - 10/12/2020 (Antwerpen)

Indien de seminaries met fysieke bijeenkomst niet zouden kunnen plaatsvinden zal er op 09/12/2020 (13 - 17u) een Live Webinar doorgaan 

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 4u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 06/11/2020 en neem gratis deel aan een Live Webinar naar keuze. De duurtijd van onze Live Webinar bedraagt 2u en u kan een deelname-attest ontvangen voor permanente vorming (ITTA - OVB - BIV).

Docent : Brecht LAMBRECHT (Storme, Leroy, Van Parys Advocatenassociatie)

De gedwongen aandelenoverdracht (uitsluiting en/of uittreding) van aandeelhouders kon voorheen enkel voor de rechtbank worden beslecht binnen het kader van de geschillenregeling.

Sinds het nieuwe WVV is het in de BV eveneens mogelijk om een (extra-) statutaire regeling te voorzien voor de uitsluiting en/of uittreding lastens het vennootschapsvermogen. Een minnelijke weg aldus.

Maar hoe kan een (buiten-) statutaire regeling in de praktijk worden uitgewerkt? Welke dwingende regels zijn van toepassing en hoe kan hiervan worden afgeweken. Hoe kan het scheidingsaandeel worden berekend, en met welke praktische aandachtspunten houdt u best rekening?


Conflicten tussen aandeelhouders kunnen ontaarden in patstellingen die de belangen van de vennootschap ernstige schade kunnen toebrengen. Wanneer alle actie- en drukkingsmiddelen zijn uitgeput, blijft de uittreding of de uitsluiting vaak over als ultieme oplossing voor een conflict.

Het vennootschapsrecht kent al langer de gerechtelijke geschillenregeling waarbij de rechtbank beslist over de verplichte uittreding of de uitsluiting, en waarbij de overblijvende aandeelhouder het aandeel van de tegenpartij overneemt tegen een door de rechtbank opgelegde vergoeding.

Het nieuwe vennootschapsrecht kent nu eveneens de mogelijkheid om de uittreding en de uitsluiting statutair te regelen, in de BV, waarbij de vennootschap zelf het aandeel van de uitgetreden of uitgesloten aandeelhouder overneemt tegen een statutair omschreven prijs.

Tenslotte biedt het nieuwe WVV een aantal creatieve alternatieven die een soepele aandelenoverdrachten mogelijk maken, doorgaans eveneens ten laste van het vennootschapsvermogen in plaats van ten laste van de overnemende aandeelhouder (of een combinatie van beide vermogens).

De vraag stelt zich aldus of een dergelijke aandelenoverdracht best gerechtelijk dan wel minnelijk wordt afgedwongen. De praktijkjurist of praktijkadviseur speelt hierin een cruciale rol om creativiteit aan te reiken.

In dit seminarie overloopt en vergelijkt de docent, Meester Brecht LAMBRECHT, deze verschillende systemen.

De vernieuwde gerechtelijke geschillenregeling wordt in detail besproken. De nieuwe statutaire regeling voor de BV wordt evenzeer in detail besproken, met bijzondere aandacht voor de dwingende bepalingen, de prijsmechanismen voor de bepaling van het scheidingsaandeel en de praktische aandachtspunten (uitkeringstestvernietiging van de ingekochte aandelen, etc.) bij een inkoop.

Onder meer komen aldus de volgende onderwerpen aan bod:

 • De gedwongen uittreding en uitsluiting via de (vernieuwde) geschillenregeling in het WVV (gerechtelijke procedure)
  • Uittreding versus uitsluiting
  • Voorwaarden mbt de uitsluiting (% stemrechten of winstrechten) en de uittreding
  • Bepaling van de prijs
  • Samenhangende geschillen (rekeningen-courant, leningen, niet-concurrentie, zekerheden, etc.)
 • De buitengerechtelijke uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in de BV (buitengerechtelijk in statutaire of extra-statutaire stukken)
  • Statutaire of extrastatutaire regeling voortaan mogelijk in BV
  • Dwingende bepalingen (minimum termijn uittreding, bevoegdheid AV mbt de uitsluiting, geldige redenen voor uitsluiting, etc.)
  • Prijsmechanismen (gestorte inbrengen, afwijkingen, maximum drempels)
  • Praktische aandachtspunten bij inkoop (uitkeringstest, vernietiging, statutenwijziging, etc.)
 • Vergelijking met uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen in de CV
 • Kort : een aantal andere versoepelde initiatieven zoals inkoop eigen aandelen, etc.

Na afloop schat u in hoe de uittreding en de uitsluiting in de praktijk kan worden afgedwongen via de gerechtelijke weg en/of via de nieuwe (extra-)statutaire mogelijkheden binnen de BV.

Docent

Brecht Lambrecht

Advocaat en vennoot bij het advocatenkantoor Storme, Leroy, Van Parys (Gent). Verbonden aan  de vakgroep Economisch Recht aan de UGent. Auteur van diverse publicaties in het domein van het ondernemingsrecht, en zeer regelmatig geziene spreker op seminaries.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De mogelijkheid om een conflict tussen aandeelhouders definitief op te lossen door de verplichte uittreding of de uitsluiting van een aandeelhouder
 • De gerechtelijke weg om de uitsluiting of uittreding af te dwingen binnen het kader van de geschillenregeling, de voorwaarden en de modaliteiten
 • De nieuwe (extra-)statutaire mogelijkheid om een regeling te voorzien voor de uittreding en de uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen, de dwingende bepalingen, de prijsmechanismen en de praktische aandachtspunten bij een inkoop
 • Alternatieven 

Deelnameprijs

248 EUR + BTW
Inclusief documentatie, versnaperingen en parking voor de deur.

Early Bird Discount | gratis deelname aan een Live Webinar naar keuze

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 06/11/2020
 • U kiest op onze website (onder de menu "opleidingen") welk Live Webinar u gratis wenst te volgen
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) uw keuze van webinar door. 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
03/12/2020 in HASSELT 18:00 - 22:00 25
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Brecht LAMBRECHT
09/12/2020 (Webinar) 13:00 - 17:00 100
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Brecht LAMBRECHT
09/12/2020 in GENT 18:00 - 22:00 25
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Maaltekouter 3, 9051 Gent (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Brecht LAMBRECHT
10/12/2020 in ANTWERPEN 13:00 - 17:00 25
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Joe Englishstraat 56, 2140 Antwerpen (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Brecht LAMBRECHT