Uitkeringstest en financieel plan | de Cashflow-benadering in detail toegelicht (inclusief beta-rekenmodellen)

Organisator: KMO Campus
Interessant voor: Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

Uitkeringstest en financieel plan | de Cashflow-benadering in detail toegelicht (inclusief beta-rekenmodellen)

Share

450 EUR + BTW 
31/01/2020 (Gent) - 04/02/2020 (Hasselt) - 07/02/2020 (Antwerpen)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 4 u permanente vorming BIBF, IAB, FSMA (bank) en BIV (te bevestigen)
Advocaten kunnen met het afgeleverde aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding op individuele basis laten valideren door OVB.

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 10/01/2020 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent :Patrick HUYBRECHTS

Level: Actualisatie- of uitdiepingsopleiding

Deelnemers ontvangen uitgebreide user-friendly excel-rekenmodellen (beta) voor de opmaak van de uitkeringstest en het versterkt financieel plan, waarin u de balans, de resultatenrekening en de kasstromentabel op kwartaalbasis kan begroten rekening houdend met de verschillende kasstromen tijdens de begrotingsperiode (kasinkomsten & -uitgaven, handelsvorderingen en -schulden (inclusief BTW), investeringen & financieringen, VAB). 


Hoe gaat u precies te werk bij de opmaak van een uitkeringstest en een versterkt financieel plan? Wat dient men precies te “begroten” en hoe komt men van een “begroting” tot een prognose van de balans, de resultatenrekening en een kasstromentabel in een door de wet voorziene vorm en inhoud? 


Het speelveld voor de nieuwe rapporteringen in de BV wordt omvangrijk met ruim 300.000 BV’s die voortaan een uitkeringstest moeten uitvoeren bij elke vorm van uitkering, en met de naar schatting 40.000 jaarlijkse nieuwe BV’s die een versterkt financieel plan moeten opstellen. Doorgaans zal hiervoor een beroep gedaan worden op externe financiële en/of juridische adviseurs van KMO's, die in dit seminarie de praktische tools zullen vinden voor de opmaak van deze nieuwe rapportering.  

Deze opleiding heeft tot doel een grondige en praktijkgerichte basis te bieden voor het opstellen van de uitkeringstesten en het financieel plan, door inzicht te verschaffen in de principes van "kasstromen" en "cash flow forecast"..

Het opzet van zowel het financieel plan als de uitkeringstesten is zeer gelijklopend, met name de vaststelling in welke mate:

 • de kaspositie van een vennootschap tijdens de begrotingsperiode toereikend is, rekening houdend met de voorgenomen inbreng of uitkering.
 • het netto-actief van een vennootschap over een begrotingsperiode toereikend is, rekening houdend met de voorgenomen inbreng of uitkering.

Om deze vaststellingen te kunnen maken, dient u aldus de evolutie van de kaspositie en van het netto-actief te begroten over de gegeven begrotingsperiode. Dit houdt in dat u niet enkel de opbrengsten en kosten in kaart brengt, maar eveneens alle andere “kasstromen” die niet over de resultatenrekening verlopen en toch een impact hebben op de kaspositie.

Concreet zal u een “cash flow forecast” dienen op te maken die naast de traditionele “cash flow” eveneens de andere kasstromen (investeringen, financieringen, schommeling in het bedrijfskapitaal (incl. BTW), al of niet voorafbetaling van belastingen, etc.) in rekening brengt.

Met behulp van rekenmodellen  wordt aan de hand van concrete voorbeelden stap voor stap de methodiek van de uitkeringstest en het financieel plan toegelicht. Het verband wordt aangetoond tussen de kaspositie en de geraamde rentabiliteit, de geplande investeringen, financieringen, schommelingen in voorraden, vorderingen, etc. U leert welke bestanddelen over welke periode dienen te worden begroot, en hoe u van deze begroting kan komen tot een prognose van de balans, de resultatenrekening en de kasstromentabel.

Vervolgens verneemt u nog welke wettelijke minimum vereisten worden opgelegd met betrekking tot de vorm en de inhoud van zowel het financieel plan als de uitkeringstesten. Tot slot wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid van de externe deskundige, en op welke wijze deze kan ingeperkt worden.

Deelnemers ontvangen gebruiksvriendelijke excel rekenmodellen (beta versies) voor het opstellen (en beoordelen) van de uitkeringstest en het versterkt financieel plan. Deze rekenmodellen laten u toe om een begroting van inkomsten en uitgaven per kwartaal op te maken, en rekening te houden met oa. de BTW, voorafbetaling belastingen, aflossingen van bestaande en nieuwe leningen, investeringen, etc.

Docent

Patrick Huybrechts

Accountant en belastingconsulent bij Parmentier Bedrijfsrevisoren met specialisatie in financiële analyse, financiële planning en waardering. Docent Postgraduaat Tax en Accountancy Management Karel de Grote Hogeschool. Regelmatig gastspreker bij diverse hogescholen en beroepsorganisaties.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De onderliggende bedoeling / opzet van de wetgever : vaststellen van het toereikende vermogen over de begrotingsperiode
 • De wettelijke minimum inhoud en vorm van een financieel plan en de uitkeringstesten bij de BV
 • De precieze inhoud van de uitkeringstesten (balanstest en liquiditeitstest)
 • De precieze elementen die dienen begroot te worden (opbrengsten en kosten, schommelingen in het werkkapitaal, investeringen, financieringen, etc.)
 • Hoe komt men van een begroting tot een prognose van de balans, de resultatenrekening en de kasstromentabel
 • De samenhang tussen de kaspositie en de en de raming van kosten, opbrengsten, en alle overige kasstromen

Deelnemers in staat stellen om

 • Een conform financieel plan en/of uitkeringstest op te maken
 • In geval van een oprichting: te besluiten in welke mate het voorgenomen aanvangsvermogen toereikend is
 • In geval van een uitkering: te besluiten in hoeverre een voorgenomen uitkering de voorziene balans- en liquiditeitstest doorstaan

Deelnameprijs

450 EUR + BTW
Inclusief slidepack. Snacks en parking voor de deur worden aangeboden.

Early Bird Discount | 2de deelnemer gratis

(onder voorbehoud van voldoende plaatsen; toewijs in volgorde van inschrijving)

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 10/01/2020
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) de gegevens van uw gratis genodigde (Naam, Bedrijf, Adres, Email en telefoonnummer). 


Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.

NO_OCCURRENCES