Provincie Antwerpen Vastgoed 2020

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren0.50

Inleiding en overview kantorenmarkt

Onder leiding van moderator Eric Van Dijck, head of Antwerp Office Cushman & Wakefield, kijken we naar de actuele en toekomstige gebiedsontwikkelingen in de Provincie Antwerpen. Hij geeft een korte overview van de vastgoedmarkt in de Provincie.

Overview woningmarkt 

Hoe ontwikkelen de diverse woningsegmenten zich in de verschillende gemeenten? Wat zijn de uitdagingen en waar liggen de opportuniteiten? Marleen De Vijt, nieuw voorzitter CIB Antwerpen, presenteert de tendensen en belangrijkste wijzigingen op de residentiële vastgoedmarkt in de provincie.

Brownfieldontwikkeling INOFER Mechelen & Meurop-site Rijmenam 

Op de voormalige Inofer site grenzend aan het kanaal Leuven-Dijle, waren een perserij voor non-ferro metalen, een mouterij en later ook de rubberfabriek Socaré gevestigd. Het milieu blokkeerde het hergebruik van deze strategisch gelegen site nabij de vernieuwde stationsomgeving. Johan Geeroms, zaakvoerder PSR Brownfieldontwikkeling, verwierf uit curatele het on(der)benutte leegstaand vastgoed met overname van de saneringsplicht en alle (her)ontwikkelingsrisico’s. Het betreft een brownfieldontwikkeling met diverse uitdagingen op vlak van milieu en integratie van erfgoed (Socaré-gebouw).

Leegstaand Montevideopakhuis en industriële ATEA-site 

‘t Eilandje wordt deels omgevormd worden tot hippe kantoorruimtes. Fosbury & Sons neemt zijn intrek in de oude pakhuizen met 10.000m2 aan werkplekken. Het nieuwe residentiële deel ernaast bevat zwevende luxeappartementen. Het gaat om de herontwikkeling van één van de laatste pakhuizen op ‘t Eilandje. Voor de restauratie wordt zoveel mogelijk materiaal hergebruikt. Een derde van de kosten gaat naar de restauratiewerken, vertelt Luc Neefs, bestuurder bij DCA Woonprojecten. Ook de voormalig industriële ATEA-SITE wordt een hippe woonbuurt aan het Prins Albertpark in Berchem.

Oude ziekenhuiscampus wordt stadsbuurt Mechelen 

De voormalige ziekenhuiscampus van het AZ Sint-Maarten in Mechelen biedt kansen voor

een strategische stadsvernieuwingsproject. Zo herrijst binnenkort een woonwijk,

kantoren, handelszaken, een stadshotel en een buurtpark. De site van 10.747m2 wordt

daarmee omgevormd tot een gevarieerde mix van wonen en werken in een up-

and-coming stukje Mechelen gelegen tussen het station, de Vesten en de Vaart. Door

3.800m2 nieuwe publieke ruimte wordt een stukje stad teruggegeven aan de

Mechelaar, vertelt Pieter Vanhout, managing director Ciril.

Visie Stad Mechelen: Herinrichting Keerdok en Ragheno
Het Mechelse stadsbestuur wil deze bestuursperiode het ruimtelijk structuurplan herzien, maar zet reeds in op 7 grote stadsontwikkelingsprojecten, waaronder Keerdok en Ragheno. ‘Ragheno’ werd recent door Vlaanderen aangemerkt als 1 van de 6 strategische projecten. De stationslocatie heeft het potentieel om de bevolkingsgroei op te vangen met 6.000 nieuwe wooneenheden, 140.000 m2 kantoren, 80.000m2 gebiedsondersteunende functies en een park van 11 ha, vertelt Greet Geypen, schepen Ruimtelijke Ordening Stad Mechelen.

Case: Herwaardering ruimte rond Antwerpse treinstations 

Antwerpen zet in op een ambitieuze modal shift, waarbij gestreefd wordt naar 50% van de verplaatsingen met alternatieve vervoersmodi in 2030. Er zijn 4 multimodale verkeersknooppunten die ervoor moeten zorgen dat Antwerpen vlotte verbindingen krijgt. Dat betekent dat er aan het Schijnpoort een nieuw station komt en dat de bestaande stations Luchtbal, Zuid en Berchem een flinke make-over krijgen. “Met uitzondering van het Zuid is er voor iedere stationsomgeving een concept. Ook wordt de ruimte herbekeken voor wonen, werken en winkelen rond deze multimodale knooppunten.”, zegt de Antwerpse schepen voor Mobiliteit Koen Kennis.

Ruimtekompas toont ontwikkelkansen Provincie Antwerpen 

Provincie Antwerpen, VITO en BUUR ontwikkelde recent het Ruimtekompas. Dit instrument geeft een objectieve basis om beleidskeuzes voor ruimtelijke ordening én mobiliteit aan elkaar te koppelen. Wim Lux, departementshoofd Ruimte, Erfgoed, Mobiliteit bij Provincie Antwerpen, spreekt over de mogelijkheid om zo ontwikkelkansen voor bijkomende woningen rond multimodale knooppunten in kaart te brengen. Dit inzicht wordt gebruikt bij de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte.

 Topgesprek binnenstedelijke uitdagingen
U hoort de volgende experten over dit topic:

-       Els Beaten, schepen Ruimtelijke Ordening Stad Turnhout 

-       Sven Potvin, CEO Antonissen Development Group 

-       Jeff Cavens, bestuurder van Triple Living 

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
29/09/2020 in ANTWERPEN 13:30 - 17:00 100
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Horta, Antwerpen
Adres: Hopland 2, 2000 Antwerpen (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Eric Van Dyck, Greet Geypen, Koen Kennis, Johan Geeroms, Luc Neefs, Marleen De Vijt