Private onroerende leasing versus gesplitste aankoop

Organisator: Practicali bvba
Interessant voor: Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.50

Fiscaal optimale vastgoedverwerving blijft een complex vraagstuk. Er zijn immers vele mogelijkheden en alternatieven. In dit multidisciplinaire seminarie belicht vastgoedspecialist Philippe Salens alle fiscale aspecten die verbonden zijn aan de verwerving van vastgoed d.m.v. de private onroerende leasing dan wel via de gesplitste aankoop.

Tijdens het eerste deel van het seminarie wordt de private onroerende leasing gewikt en gewogen. We gaan na in welke omstandigheden een ondernemer met een werkvennootschap deze figuur kan aanwenden om op een fiscaal interessante manier een onroerend goed te verwerven.

  • Hoe werkt de private onroerende leasing?
  • Waarop moet u letten bij de opmaak van deze overeenkomst?
  • Wat zijn de voordelen en de nadelen?

In het tweede deel bespreken wij het alternatief van de gesplitste aankoop, waarbij een werkvennootschap een tijdelijk onroerend zakelijk recht (vruchtgebruik, recht van erfpacht of opstal) verwerft en de vennoot de bezwaarde eigendom (blote eigendom, tréfonds of grond). U krijgt tips and tricks. Ook de actuele stand van zaken van de rechtspraak en de wet van 22 april 2019 inzake de belastingvrijstelling voor de overdracht van erfpacht (BS, 29/4/2019) komen aan bod.

Als conclusie schetsen we de omstandigheden waarin u best opteert voor een private onroerende leasing en de omstandigheden waarin het onroerend goed best gesplitst wordt verworven. We plaatsen tevens de caveats verbonden aan beide verkrijgingswijzen tegenover elkaar.

Deze opleiding is een aanrader voor elke professional die advies geeft inzake vastgoedverwerving.

U krijgt de kans om uw vragen voor te leggen aan de docent tijdens het seminarie.

Uw professionele docent:

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
21/11/2019 in OOSTKAMP 13:30 - 17:00 40
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Van Der Valk Oostkamp
Adres: Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Philippe Salens
26/11/2019 in TIELT 18:30 - 22:00 40
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Hotel Shamrock Tielt
Adres: Euromarktlaan 24, 8700 Tielt (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Philippe Salens
28/11/2019 in SINT-NIKLAAS 18:30 - 22:00 40
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Hotel Serwir Sint-Niklaas
Adres: Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Philippe Salens