Opleiding Vastgoedrekenen

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren18.00

Dag 1:
Economisch Referentiekader: Essentiële Begrippen

Aan de hand van rekenvoorbeelden wordt de top-10 rendementsberekeningen voor vastgoedprojecten overlopen. Per begrip wordt de relevantie, betekenis en werking ervan toegelicht.

Rente

 • Enkelvoudige intrest
 • (Meervoudig) Samengestelde intrest
 • Nominale en effectieve intrestvoeten
 • Voorafgaandelijk aangerekende intrest

Annuïteit

 • Annuïteitsleningen

Waarde

 • Netto Huidige Waarde (NHW pf NPV)
 • Bruto en Netto Aanvangsrendement (BAR/NAR)
 • Waarde V.O.N. en waarde K.K.
 • Marktkapitalisatie

Rendement

 • Interne Rendabiliteit (IRR)
 • Return on Equity (ROE)

De Link naar Microsoft Excel

Excel is een zeer handige tool voor het maken van rendementsberekeningen op vastgoedprojecten. In dit onderdeel gaan we een eerste opstap naar het gebruik en de toepassing van de basisbegrippen vastgoedrekenen in Excel maken. Op dag 2 en 3 wordt dieper ingegaan op het opzetten van rekenmodellen.

Vastgoedcases

Vervolgens gaan we de geleerde vastgoedberekeningen toepassen op enkele praktijkcases. Daarmee krijgt u een compleet beeld van alle rendementsberekeningen op basis waarvan goed doordachte vastgoedbeslissingen kunnen worden genomen.

Daarbij besteden we ook aandacht aan zaken zoals hypotheekleningen, marktkapitalisatie vs verdiscontering van CF's, schuldgraad en terugbetalingscapaciteit en intresthedging.

Financiële haalbaarheidsanalyses

Een financiële haalbaarheidsanalyse is onontbeerlijk om na te gaan of een investering in een welbepaald vastgoedproject het nodige rendement kan opleveren. In het kader van een beoogde vastgoedontwikkeling is zo'n analyse nodig om de juiste prijs te bepalen voor de aankoop van het betreffende perceel grond. Daarbij vormen de gegevens vergaard tijdens de voorafgaandelijke locatie-, markt- en gebouwanalyse als noodzakelijke input voor de financiële haalbaarheidsberekening.

De financiële haalbaarheidsanalyse levert een duidelijk beeld op betreffende de haalbaarheid van het beoogde rendement van een vastgoedproject. Het bepaalt ook de grondwaarde van het eventueel aan te kopen grondperceel in het kader van een geplande vastgoedontwikkeling. Tevens biedt het bijkomende inzichten omtrent de mogelijke (financiële) risicofactoren van het project, de liquiditeitsbehoeften ter realisatie van het project en de mogelijke financierbaarheid van het project.

Cases: Praktijktoepassing

Al deze begrippen rondom de haalbaarheidsanalyse worden aan de hand van praktische cases geïllustreerd en toegelicht. Daarbij kijken we naar de volgende begrippen:

 • Marktanalyse, locatie-analyse, gebouwanalyse
 • Kasstromen en discounted cash-flow analyse
 • Grondwaardeberekening
 • Exit Yield
 • Residuele Grondwaarde
 • Rendementsberekening
 • Liquiditeitsbehoefte
 • Financierbaarheid
 • Risico-analyse

Dag 2:
Praktijkoefening: opzetten van een Excel model

U leert de do’s en dont’s bij het maken van uw vastgoedmodel:

• Minimaliseer invoerfouten door gebruik van invoervalidatie
• Maak de informatie inzichtelijk met voorwaardelijke opmaak
• Maak slimme bereiknamen
• Beveilig uw bestanden

Praktijkoefening: financiële wiskunde en bijhorende functies van Excel

• Enkelvoudige en samengestelde intrest
• Annuïteiten en hypotheekleningen
• Het verschil tussen maandelijkse, trimestriële en jaarlijkse betalingen

Rendementsberekening en de bijbehorende functies van Excel

• Definities IRR, BAR

• Gebruik van DCF-methode voor de berekening van grondwaarde
• Diverse rendementsberekeningen van verhuurde projecten (woningen, kantoren, etcetera)
• Kiezen tussen aankopen of huren

Praktijkoefening: analyses met Excel

Maak gebruik van het volledige Excel-potentieel voor uw analyses:
• Wat-als scenario’s opstellen
• Snel naar het juiste resultaat met Doelzoeken
• De Oplosser: voor al uw optimalisatievraagstukken

Waardering van grond

Op welke wijze kunt u de waarde van een perceel grond in Excel berekenen? We gaan 2 praktijkvoorbeelden doorrekenen:
• Grondwaarde bij een residentieel project
• Grondwaarde bij een kantoorproject

Waardering van bestaande gebouwen

Op welke wijze kunt u bestaande gebouwen waarderen met behulp van Excel? We gaan met elkaar 2 rekenmodellen met elkaar opzetten en doorrekenen:
• Woningen
• Kantoorprojecten

Dag 3: 
Praktijkoefening: functies van Excel

Wij laten u de verborgen kracht van de ingebouwde functies van Excel ontdekken:
• Datum-, tekst- en zoekfuncties
• Logische- en informatiefuncties
• Foutresultaten van een berekening slim ondervangen

Haalbaarheidsstudies

Vervolgens kijken we naar het maken van haalbaarheidsstudies rondom:
• Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen
• Ontwikkeling van kantoorprojecten
• Ontwikkeling van woningprojecten
• Renovatie van bestaande gebouwen
• Tijdstip onderhoudswerkzaamheden
• Verbouwing kantoorgebouwen in residentiële projecten

Praktijkoefening: werken met data in Excel

Leer alle ins en outs van Excel voor het genereren van informatie uit gegevens:
• Selecteer snel de juiste gegevens met filters
• Voeg eenvoudig subtotalen toe
• Maak volledig gebruik van de verbluffende mogelijkheden van draaitabellen

Praktijkoefening: gegevens interpreteren en presenteren

Leer uw gegevens op een overtuigende en professionele manier te presenteren:
• Maak snel trefzekere grafieken
• Kies de juiste opmaak voor iedere grafiek
• Bespaar tijd door grafieken die zich automatisch aanpassen bij het toevoegen van extra gegevens

Financiering van vastgoed

Hoe kunt u de financierbaarheid van uw vastgoedprojecten vergroten? Wij tonen u de denk- en werkwijze van financiers, waaronder banken:

• Visie bankier op financiering
• Korte termijn financiering
• Lange termijn financiering
• Diverse voorbeelden van hypotheekleningen

Praktijkberekeningen Financieringsbehoefte

Vervolgens gaan we aan de slag om zelf de behoefte aan liquiditeiten en (kosten van) financiering te berekenen. En de impact daarvan op het projectrendement.

• Cashflowberekeningen
• Impact van vreemd vermogen op het rendement op eigen vermogen
• Impact van vreemd vermogen op het projectrendement

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
11/05/2021 in ANTWERPEN 09:00 - 17:00 25
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Crowne Plaza Antwerpen
Adres: Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Ja
Lesgevers: Kim Creten, Peter Vanneck, Estera Knaap