Onteigenen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet

Organisator: CROW vzw - Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren5.00

CROW vzw
Vrijdag 22 oktober 2021
Landcommanderij Alden Biesen

Onteigenen in Vlaanderen na het onteigeningsdecreet

Dagvoorzitter: mr. Jan Ghysels, advocaat Janson & erevoorzitter CROW

08u30-09u00    Onthaal met licht ontbijt

9u00-09u35       Een vergelijkende toelichting van de verschillende onteigeningswetten die in Vlaanderen van toepassing zijn –
                          mr. Reiner Tijs, advocaat Forum Advocaten

09u35-10u10    Grondvesten van het onteigeningsrecht: over artikel 1 EP bij het EVRM en artikel 16 van de Grondwet –
                          mr. Jannick Poets, advocaat Adhemar.law

10u10-10u25    Koffiepauze

10u25-11u00    De onteigeningsbesluiten door een praktische bril bekeken –
                         mr. Matthias Valkeniers, advocaat Rasschaert Advocaten

11u00-11u35    Onderhandelen om niet te moeten onteigenen in Vlaanderen: stand van zaken en evaluatie –
                         mrs. Yves Sacreas & Jan Ghysels, advocaten Janson

11u35-12u10    Gedeeltelijke onteigening & gedwongen overname –
                         mr. John Toury, Toury Advocaten & dhr. Robert Palmans, Landmeterskantoor Palmans

12u10-14u15    Lunch

14u15-14u55    De vrederechter waakt als Argus over de onteigening –
                         mr. Claire Buggenhoudt advocaat Demos Public Law

14u55-15u35    Het deskundigenonderzoek en het bepalen van de provisionele en definitieve onteigeningsvergoeding–
                         mr. Isabelle Cooreman, advocaat Racine Advocaten

15u35-15u50    Koffiepauze

15u50-16u30    Het recht op wederoverdracht 2.0 –
                         mr. Céline Bimbenet, Schoups Advocaten

17u30-17u00    Vragenronde

 

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
22/10/2021 in TONGEREN 09:00 - 17:00 300
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: Lancommanderij Alden Biesen - zaal Rijschool
Adres: Rode Kruislaan 58, 3700 TONGEREN (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Reiner Tijs, Jannick Poets, Matthias Valkeniers, Yves Sacreas, Jan Ghysels, John Toury, Robert Palmans, Claire Buggenhout, Isabelle Cooreman, Céline Bimbenet