Nieuwe verslaggeving in het WVV voor de 6 meest voorkomende gebeurtenissen

Organisator: KMO Campus
Interessant voor: Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

Nieuwe verslaggeving in het WVV voor de 6 meest voorkomende gebeurtenissen

Share

248 EUR + BTW 
27/10/2021 (Hasselt) - 28/10/2021 (Antwerpen) - 29/10/2021 (Gent)


Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 4u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 15 oktober 2021 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent : Gislenus BATS

Het nieuwe ondernemingsrecht brengt een aantal belangrijke vernieuwingen met zich mee voor de dagelijkse praktijk, in het bijzonder wat betreft de verslaggeving voor het bestuur, en de opdrachten de accountant en de bedrijfsrevisor.

Voor de 6 meest voorkomende gebeurtenissen wordt besproken welke nieuwe of gewijzigde verslaggeving in het nieuwe vennootschapsrecht wordt voorzien, en wat precies wordt verwacht.


In dit seminarie overloopt docent Gislenus Bats in zijn gekende pragmatische en gevatte stijl de meest in het oog springende vernieuwingen in het vennootschapsrecht met betrekking tot de verslaggeving en opdrachten.

Voor de 6 meest voorkomende gebeurtenissen overloopt de docent kort en praktisch de procedure in het WVV. Met praktijkvoorbeelden wordt vervolgens aandacht besteed aan de concrete opstelling van verslaggeving : wat moet in een verslag staan en op welke wijze kan de doelstelling van de wetgever concreet worden verwoord.

Meer bepaald worden de volgende gebeurtenissen besproken, met bijzondere aandacht voor de regels in de BV, en de afwijkende regels voor andere vennootschapsvormen:

 • Register van aandelen
  • Vorm en inhoud bij in- en overschrijving
 • Omzetting van vennootschapsvorm
  • Van BVBA naar BV; van Commanditaire vennootschap op aandelen naar NV; van NV naar BV; van VOF naar CommV
 • Verhoging inbreng voor de BV en kapitaalverhoging voor de NV
  • Formaliteiten en aandacht vppr de procedure met notariële akte
  • Toetsing van de uitgifteprijs door een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant
 • De uitkering van een jaardividend, een tussentijds dividend en een interimdividend
  • Vorm, inhoud en rekenvoorbeelden voor de uitkeringstesten
 • Alarmbelprocedure
  • Nieuwe invulling
 • Vereffening en ontbinding
  • Gewijzigde procedure voor ééndagsvereffeningen en vereffening van een CommV en een vof

Naast de presentatie ontvangt u een uitgebreid en volledig bijlagenbundel met relevante documentatie en voorbeelden. Het seminarie wordt interactief opgevat, en er wordt ruimte gelaten voor vraagstelling.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
27/10/2021 (Webinar) 14:00 - 17:00 100
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Gislenus BATS
27/10/2021 in HASSELT 18:00 - 22:00 25
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Gislenus BATS
28/10/2021 in ANTWERPEN 13:00 - 17:00 25
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Joe Englishstraat 56, 2140 Antwerpen (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Gislenus BATS
29/10/2021 in GENT 13:00 - 17:00 25
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Maaltekouter 3, 9051 Gent (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Gislenus BATS