Inkoop van eigen aandelen en wegwerken van een debet-rekening courant in het nieuwe WVV

Organisator: KMO Campus
Interessant voor: Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

Inkoop van eigen aandelen en wegwerken van een debet-rekening courant in het nieuwe WVV

Share

248 EUR + BTW 
16/09/2021 (Hasselt) - 17/06/2021 (Antwerpen) - 24/09/2021 (Gent)


Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 4u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 3 september 2021 en laat een 2de persoon gratis deelnemen. Uw genodigde ontvangt eveneens een deelname-attest voor permanente vorming.

Docent : Gislenus BATS

Wat zijn de nieuwe regels voor het verkrijgen van eigen aandelen in de BV en de NV, en hoe kan deze techniek worden aangewend als praktische en goedkope oplossing voor het wegwerken van debet rekening-courant of het verstrekken van geldmiddelen aan de privé-aandeelhouders?

In zijn gekende pragmatische en gevatte stijl bespreekt de docent, Gislenus BATS, in dit seminarie de mogelijkheid om eigen aandelen te verwerven binnen de BV en de NV onder het nieuwe WVV.

De nieuwe regels voor de verkrijging van eigen aandelen in de BV en de NV worden besproken vanuit een praktische invalshoek, met specifieke aandacht voor de vennootschapsrechtelijke, boekhoudkundige en fiscale aandachtspunten.

Er wordt onderzocht hoe de inkoop van eigen aandelen een goedkope alternatief kan vormen om een debet rekening-courant weg te werken of om geldmiddelen te verstrekken aan de aandeelhouders. De problematiek van de dure debet rekening-courant wordt in detail toegelicht en de verkrijging van eigen aandelen wordt daarbij afgewogen tegen een aantal andere gekende en minder gekende pistes.

Naast de presentatie ontvangt u een sluitend, gedetailleerd en gestructureerd bijlagenboek met relevante publicaties, circulaires en wetgeving omtrent het onderwerp.

Geen lesmomenten (meer)