Huis te koop onder “vermoeden van vergunning”: Wat nu?

Organisator: VIVO vzw - Vlaams Instituut Vastgoedopleiding
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00
Huis te koop onder “vermoeden van vergunning”: Wat nu? (3u)

Het principe “vermoeden van vergunning” (van toepassing sinds 2009 maar nauwelijks gekend) is een alternatieve manier om te voldoen aan de vergunningsplicht. Het biedt een aantal “regularisatiepistes” waarmee u voor oudere -van vóór het in voege treden van het betrokken gewestplan in uw gemeente- onvergunde constructies de status "vergund geacht" kan afdwingen. Deze status wordt dan ook geregistreerd in het vergunningenregister.

Welke procedure moet hiervoor worden gevolgd? Is een officiële aanvraag bij de betrokken gemeente voldoende of moet u zelf bewijsmiddelen voorleggen?

Komen aan bod in deze opleiding:
- de juridische aspecten van “vermoeden van vergunning” en status “vergund geacht”
- de aanvraagprocedure
- de bewijslast
- regularisatiemogelijkheden achteraf met bijzondere aandacht voor vrijstellingen en zonevreemdheid
U krijgt een kritische benadering te horen van de mogelijke bewijsstukken én u maakt een aantal praktische oefeningen.

U hoort het: een absolute meerwaarde binnen uw takenpakket als vastgoedmakelaar!

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
14/12/2020 in WEBINAR 13:30 - 16:30 55/65
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Online 0, 9000 WEBINAR (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: MARIO DEKETELAERE
15/12/2020 in WEBINAR 14:00 - 17:00 48/64
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Online 0, 9000 WEBINAR (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: MARIO DEKETELAERE