Hoogbouw België 2021

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren1.50

12:30 Ontvangst met netwerklunch

13:30 Inleiding 
Deze middag kijken we naar de opportuniteiten, uitdagingen en mogelijkheden voor vernieuwende hoogbouw in België. Prof. Sven Verbruggen, professor strategisch ontwerp Universiteit Antwerpen, verzorgt de inleiding en moderatie van deze studiedag. Hij heeft veel kennis van hoogbouw en een flinke ervaring opgedaan bij o.m. Neutelings Riedijk Architecten.

Kansen voor stedelijke verdichting & hoogbouw
Compacte stedelijke verdichting is nodig voor onze flinke bouwopgave. Kwaliteit, functievermenging, publieke ruimtes en gezondheid zijn hierin essentieel. Wat zijn de trends in de grote steden als het gaat om stedelijke verdichting? Waar liggen de kansen om aan de bouwopgave te voldoen en de binnenstedelijke kwaliteit te behouden? Kim Verdonck, executive director bij CBRE deelt zijn visie op de kansen voor toekomstige ontwikkelingen en maakt een vergelijk met de vraag vanuit de markt.

Keynote: Vernieuwende, duurzame hoogbouw
Op dit moment werkt het Rotterdamse architectenbureau MVRDV aan een groot aantal hoogbouwprojecten: Van Amsterdam tot Moskou en Tirana. Aan de hand van wetenschappelijke inzichten, nieuwe technieken en inspirerende, internationale voorbeelden laat Gideon Maasland director van MVRDV architecten, u zien dat een hogere dichtheid met hoogbouw en het behoud van kwaliteiten die de stad nodig heeft goed samengaan. Denk hierbij aan energie, leefbaarheid en klimaatadaptatie.

Aanpak nieuwe ruimtelijke opgaven
De bouwopgave voor België de komende jaren is hoog, Het creëren van een hogere dichtheid is noodzakelijk. Jens Aerts, stedenbouwkundig expert bij BUUR part of Sweco vertelt voor welke ruimtelijke opgaven wij in de komende jaren staan. Welke rol spelen verdichtingsstrategieën, zoals hoogbouw, als antwoord op de ruimtelijke uitdagingen? Hij belicht inspirerende voorbeelden, planningsinstrumenten en opportuniteiten.

15:00 Break

15:40 Praktijkcase: Houten Toren in Antwerpen
In de Antwerpse duurzame wijk Nieuw Zuid zal vanaf eind 2022 een grotendeels houten woontoren gebouwd worden. Het ontwerp is van de Japanse toparchitect Shigeru Ban, die over de hele wereld bewonderd wordt. De toren wordt 80 meter hoog bestaande uit 25 verdiepingen van 600m2 per laag met in totaal 166 wooneenheden, met een multifunctionele plint. Roel Wouters, project director special projects van Triple-Living beschrijft het proces vanaf de prille ambities tot en met de noodzakelijke bijstellingen om de bouw te kunnen realiseren. Alsmede de rol die deze duurzame toren speelt in het plan Antwerpen Nieuw Zuid.

Stedelijk Beleidskaders Hoogbouw

Beleidskaders Brussels hoofdstedelijk gewest
Brussel is actief met de aanpassing van de Gewestelijke Stedelijke Verordening. ‘Good Living’ zal de leidraad zijn voor de transitie van Brussel naar een stad op mensenmaat, door slimme verdichting, nieuwe woonvormen, functievermenging en openbare ruimte. Welke plaats is er voor hoogbouw voorzien? U hoort Pascal Smet, staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed van het Brussels hoofdstedelijk Gewest.

Hoogbouw aan de kust
Meer open ruimte creëert u juist door op sommige plaatsen hoogbouw toe te laten. Hoger bouwen is vaak ook efficiënter bouwen. U realiseert meer op minder ruimte en u kunt de woonfunctie bundelen rond voorzieningen en mobiliteitsknooppunten. En vooral, de locaties moet u goed uitkiezen. Kurt Claeys, schepen Ruimte en Wonen van de Stad Oostende geeft een toelichting op de hoogbouwvisie.

Update hoogbouwnota Antwerpen
Antwerpen bouwt aan de stad van morgen, door te werken aan een nieuw strategisch ruimtelijk plan. Voor welke ruimtelijke uitdagingen staat de stad van morgen? Hoogbouw wordt daarbij gekoppeld aan de kwaliteit van de skyline en uitstraling van de stad en aan de verdichting, efficiënt ruimtegebruik en duurzaamheid. Christiaan Rapp, stadsbouwmeester van Antwerpen, geeft een update van de actualisatie van het beleidsplan; de inspiratienota en de hoogbouwvisie van de Stad Antwerpen.

Reflectie op hoogbouw Leuven
De skyline van de stad Leuven verandert door de komst van nieuwe hoge woontorens. Leuven is van mening dat hoogbouw nodig is om de stad van voldoende woningen te kunnen blijven voorzien en vooral ook het groen te bewaren. U hoort Carl Devlies, schepen Ruimtelijk Beleid Stad Leuven, over geschikte locaties voor hoogbouw, de visie op slim ruimtelijk beleid in relatie tot de leefbaarheid.

Topgesprek: Toekomst Hoogbouw in België
Verschillende steden, verschillende visies op ruimtelijke kaders. We gaan in gesprek over de ruimtelijke opgaven, visies, beleidskaders en opportuniteiten gericht op verdichting en hoogbouw. Uw panelleden:

  • Pascal Smet, staatssecretaris Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Christian Rapp, stadsbouwmeester Stad Antwerpen
  • Carl Devlies, schepen Ruimtelijk Beleid Stad Leuven
  • Kurt Claeys, schepen Ruimte en Wonen Stad Oostende

17:30 Wrap up & Netwerkdrink

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
23/09/2021 in ANTWERPEN 13:30 - 17:30 100
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Hopland 2, 2000 Antwerpen (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Kim Verdonck, Gideon Maasland, Jens Aerts, Christian Rapp, Carl Devlies, Roel Wouters, Pascal Smet , Sven Verbruggen,