Herbestemming Religieus Vastgoed 2019

Organisator: SPRYG Real Estate Academy
Interessant voor: Syndicus
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren5.50

09:00 uur Onthaal

09.30 uur Inleiding door moderator

Moderator Prof.dr. Koenraad Van Cleempoel is verbonden aan de UHasselt en coördinator van de internationale masteropleiding 'Adaptive Reuse, Exploring Spatial Potentials and Poetics of the Existing'. Hij geeft een overzicht van het historisch religieus erfgoed in Vlaanderen en focust hierbij op de herbestemmingsmogelijkheden.

Algemeen overzicht en kerkenbeleidsplannen

Jonas Danckers, wetenschappelijk medewerker onroerend religieus erfgoed Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), bespreekt de actuele ontwikkelingen en specifieke problematieken op het vlak van het onroerend religieus erfgoed. Daarbij gaat hij ook in op de leegstandsbestrijding middels herbestemming en herontwikkelingen. Ook komt aan bod de visie van de kerk tegenover herontwikkeling en de kerkenbeleidsplannen. Hij gaat in op het verschil tussen een kerkbeleidsplan (langetermijnvisie op het gebruik van kerkgebouwen in een gemeente, noodzakelijk voor restauratiepremies voor beschermde en niet-beschermde kerken), meerjarenplan en beheersplan.

11.00 uur Break

11.15 uur

Beheer & Exploitatie

Het religieus erfgoed in Vlaanderen is rijk en divers, maar tegelijk ook kwetsbaar. Het beheer en de exploitatie ervan is een complexe opdracht en zet beheerders en eigenaars onder druk. Zo is de kostprijs voor onderhoud en restauratie van dit type architectuur bijzonder hoog. Een verantwoord en efficiënt beheer van religieus vastgoed is daarom een buitengewoon belangrijke uitdaging voor kerk- en gemeentebesturen. Bart Vercauteren, bisschoppelijk gedelegeerde Bisdom Brugge, dienst kerkfabrieken, geeft concrete handvatten:

  • Wat is de actuele problematiek die bij het beheer van religieus erfgoed aan bod komt?
  • Wat is de impact die het beheer van kerken op lokale besturen en kerkfabrieken met zich meebrengt?
  • Welke beheersvormen bestaan er?

 

Investeren & Financiering Religieus Vastgoed

Geert Wellens, partner Triginta Real Estate Fund, bespreekt het investeren in en de financiering van de herbestemming van religieus vastgoed. Zo behandelt hij de respectvolle herontwikkeling van religieuze gebouwen op de nood aan infrastructuur voor de zorg. Daarbij gaat hij ook in op het opzetten van Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) met steden en gemeenten. Geert schreef een aantal opmerkelijke bestsellers over beleggen, vastgoed en financiën en was onder meer journalist, uitgever en directeur voor de financieel-economische uitgeverijen Roularta (Trends, Knack, Kanaal Z) en Mediafin (De Tijd, L’Echo).

12.45 uur Lunch

13:45 uur 

Fiscale & juridische aspecten: pro deo of pro fisco?

Bij de herbestemming van religieus vastgoed komt ook de fiscus om de hoek kijken. Steven Michiels, advocaat-vennoot bij GD&A advocaten, gaat in op de fiscaal-juridische aspecten van religieus vastgoed. Hij bespreekt onder andere de effecten op de vrijstelling van onroerende voorheffing, de toepassing van verlaagde btw-percentages en de gevolgen van de rechtspersonenbelasting bij nevenbestemmingen. Deze fiscale aspecten en optimalisatiemogelijkheden worden toegepast op enkele concrete casussen, zoals de nevenbestemming van een kerkgebouw als gemeentelijke bibliotheek.

De Business Case voor Herbestemming Religieus Vastgoed

Barbara Morisse, Advisor Real Assets RebelGroup, bespreekt op praktische wijze en aan de hand van case studies hoe de business case voor de herbestemming van religieus vastgoed benaderd kan worden. Zowel financieel als maatschappelijk rendement worden beschouwd. Aandacht gaat ook uit naar de samenwerking tussen publiek en privaat.

15.15 uur Koffiebreak

15.30 uur Valorisatie van Religieus Patrimonium

Waar kiemt het potentieel voor de toekomst van het religieus patrimonium in Vlaanderen? Kristof Lataire, CEO Kapittel, bespreekt de mogelijkheden rond de her- of nevenbestemming, valorisatie en medegebruik van het religieus patrimonium in Vlaanderen. Wat kan de bijdrage zijn aan onze gemeenschappen vandaag? Hoe gaan we dit patrimonium vrijwaren van verwaarlozing, verval of sloop? Een en ander wordt toegelicht aan de hand van enkele concrete cases. Zowel het publieke religieus patrimonium alsook enkele praktijkvoorbeelden vanuit het patrimonium van congregaties en ordes komen aan bod.

16.15 uur

Netwerkdrink

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
03/10/2019 in ANTWERPEN 09:00 - 16:15 30
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Jonas Danckers, CRKC Bart Vercauteren, Bisdom Brugge dienst kerkfabrieken Geert Wellens, Triginta Real Estate Fund Steven Michiels, GD&A advocaten Barbara Morisse, RebelGroup Kristof Lataire, Kapittel Moderator: Prof.dr. Koenraad Van Cleempoel, UHasselt