Gemeentewegen - Raak de (gemeente)weg niet kwijt!

Organisator: die Keure Opleidingen
Interessant voor: Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.50

Het Decreet Gemeentewegen van 3 mei 2019 is op 1 september 2019 in werking getreden. De impact van dit decreet is groot. Alle gemeentewegen (inclusief buurtwegen) krijgen een en hetzelfde statuut. Het Rooilijnendecreet wordt, wat betreft de gemeentewegen, opgeheven. De gemeenteraad wordt exclusief bevoegd om over de aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing van de gemeentewegen te beslissen. De debatten inzake het bestaan van buurtwegen of van publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang voor de vrederechter zullen door de inwerkingtreding van het Decreet Gemeentewegen voor de toekomst verdwijnen. Er is voorzien in  een omvattend en vrij streng systeem van handhaving door de gemeente . Het is derhalve hoog tijd voor een kritische analyse van het decreet. 

Tijdens deze studienamiddag, onmisbaar voor al wie juridisch of praktisch met de materie in aanraking komt, voorgezeten door een van ’s lands meest gezaghebbende specialisten inzake wegenrecht, zal een van de belangrijkste auteurs van het decreet, Johan Braet, een algemene inleiding bij het decreet geven. Hij zal de achtergrond en de krachtlijnen toelichten. Daarna zal, gelet op de belangrijke wijziging waarin het decreet voorziet, Danny De Schepper, vrederechter te Hamme stilstaan bij de rechterlijke tussenkomst zoals ingeschreven in de Buurtwegenwet. De procedure en de rechtsbescherming zullen worden toegelicht door advocaten Jan Bouckaert en Bastiaan Schelstraete. De invloed op het eigendomsrecht en de realisatie van de gemeentewegen wordt besproken door prof. dr. Stijn Verbist.
Nadien komen twee verenigingen aan het woord die allebei, vanuit hun specifieke doelstellingen en belangen, mogelijk een ander licht laten schijnen op het decreet: enerzijds de VZW Trage Wegen en anderzijds de VZW Landelijk Vlaanderen.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
10/12/2019 in GENT 13:30 - 17:00 50
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Anne Mie Draye, Johan Braet, Danny De Schepper, Jan Bouckaert, Bastiaan Schelstraete, Stijn Verbist, Christophe Lenaerts, Steven Clays