erfdienstbaarheden

Organisator: SBM
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren3.00

OMSCHRIJVING

Bij erfdienstbaarheden denken de meesten onder ons aan recht van overgang. Er bestaan echter veel meer erfdienstbaarheden die elk op hun specifieke manier tot stand kunnen komen.

Zodoende moet elke afzonderlijke vorm van erfdienstbaarheid juridisch gezien als specifiek geval bekeken worden.

Aangezien erfdienstbaarheden nog vrij veel voorkomen en eigenaars vaak ongewild een last op hun perceel moeten gedogen of anderzijds van deze last kunnen genieten, is het alvast nuttig om stil te staan bij de totstandkoming van deze erfdienstbaarheden en de mogelijkheden om deze te beëindigen.

WAT KENT MEN NA HET VOLGEN VAN DEZE OPLEIDING

Na deze opleiding heb je een praktisch inzicht in de verschillende erfdienstbaarheden en de verschillende wijzen van totstandkoming. Ook rond de juridische achtergrond van deze erfdienstbaarheden krijg je een ruimer inzicht.

PROGRAMMA

Algemeen

 • Wat is erfdienstbaarheid ?
 • Essentiële en niet-essentiële kenmerken
 • Soorten erfdienstbaarheden
  • Voortdurende en niet-voortdurende erfdienstbaarheden
  • Zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden
  • Positieve en negatieve erfdienstbaarheden
  • Natuurlijke en wettelijke erfdienstbaarheden
  • Erfdienstbaarheden ontstaan door toedoen van de mens

Erfdienstbaarheden door de mens gevestigd

 • Ontstaanswijze door titel, verkrijging en bestemming door huisvader
 • Gebruik en omvang van erfdienstbaarheid
 • Rechten en plichten van heersend en dienend erf
 • Tenietgaan van erfdienstbaarheden

Wettelijke erfdienstbaarheden tot privaat nut

 • Erfdienstbaarheid van waterafloop, gebruik van bronnen en gebruik van waterloop
 • Andere wettelijke erfdienstbaarheden

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD

Personen die professioneel in contact komen met regelingen rond erfdienstbaarheden.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
08/05/2020 in ZWIJNAARDE 09:30 - 12:30 25
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Tramstraat 63, 9052 Zwijnaarde (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: De Schepper Danny