De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening van A tot Z (Dag 2)

Organisator: Intersentia
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren5.00

Dag 1. Stedenbouwkundige projecten, de omgevingsvergunning, afwijkingsmogelijkheden en zonevreemde constructies en handhaving

Deze studiedagen worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

De Vlaamse regels inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), die herhaaldelijk wordt bijgestuurd.
Tijdens deze tweedaagse opleiding krijgt u een helder, praktijkgericht en volledig overzicht van de Vlaamse stedenbouwwetgeving, met aandacht voor ruimtelijke planning, vergunningen en handhaving, met inbegrip van een analyse van de meest recente wijzigingen (Codextrein, Omgevingsvergunningsdecreet, Verzameldecreet Omgeving en Instrumentendecreet). Elke deelnemer ontvangt het boek ‘Actualia omgevingsrecht, dat met een aantal zorgvuldig geselecteerde topics garant staat voor een synthetische of een creatieve bijdrage.

PROGRAMMA

09u30: Registratie van de deelnemers
10u00: Start van de uiteenzetting (pauze rond 11u30)

Omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen
- vergunningsplichtige werken
- vermoeden van vergunning
- hoofdzakelijk vergunde constructies
- vrijgestelde handelingen
- meldingsplichtige handelingen
- omgevingsvergunningsprocedure
- Raad voor Vergunningsbetwistingen en Raad van State
- verval vergunningen

Zonevreemde constructies
- afwijkingsmogelijkheden
- basisrechten

13u00: Broodjesbuffet

13u45: Start van de uiteenzetting (pauze rond 15u15)

Zonevreemde constructies (vervolg)
- zonevreemde functiewijzigingen
- zonevreemde omgevingsvergunning

Handhaving
- strafsancties
- herstelmaatregelen
- stakingsbevel
- verjaring
- bestuurlijke handhaving bouwmisdrijven

16u30: Laatste mogelijkheid tot vraagstelling

17u00: Voorzien einde

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
22/10/2021 in GENT 09:30 - 17:00 80
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie:
Adres: Maaltekouter 3, 9051 Gent (tonen op de kaart)
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: Mr. Bart De Becker