De oplevering, haar gevolgen en de (tienjarige) aansprakelijkheid. Recente rechtspraak (webinar on demand)

Organisator: LegalNews.be
Interessant voor: Syndicus Bemiddelaar
Deze vorming is: Betalend
Aantal erkende uren1.50

De oplevering is een belangrijke mijlpaal in het bouwproces: met de oplevering van de werken verklaart de bouwheer dat hij de bouw of renovatie zonder reserves aanvaardt.

De oplevering gebeurt in twee fasen: een voorlopige oplevering en een definitieve oplevering. De voorlopige oplevering vindt plaats nadat de opdracht is uitgevoerd en daarna is er nog een termijn van meestal 1 jaar waarbinnen er gecontroleerd wordt of de uitvoering correct is gebeurd. Daarna volgt de definitieve oplevering.
Als de wet Breyne van toepassing is, is die tweevoudige oplevering verplicht.
Belangrijk is uiteraard dat gedurende een periode van tien jaar de onderneming aansprakelijk is voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw of een van de essentiële delen daarvan in het gedrang brengen: de tienjarige aansprakelijkheid die start op het ogenblik dat de bouwheer de werken “goedkeurt”.
Tijdens dit webinar wordt gedurende anderhalf uur deze problematiek van de oplevering uiteengezet en geanalyseerd aan de hand van recente rechtspraak.

Lesmomenten

Wanneer en waar Tijdstip Vrije plaatsen/Plaatsen Inschrijven
31/05/2022 (Webinar) 09:00 - 10:30 Onbeperkt
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: meester Els Op de Beeck advocaat-vennoot Schoups
30/06/2022 (Webinar) 09:00 - 10:30 Onbeperkt
Log in om je in te schrijven voor dit lesmoment.
Locatie: -
Adres: -
Meerdaagse vorming: Nee
Lesgevers: meester Els Op de Beeck advocaat-vennoot Schoups